Afdelingen van Agentschap Telecom

Je kunt onze organisatie indelen in vijf afdelingen: Toezicht, Spectrummanagement, Bedrijfsvoering, Juridische Zaken en Strategie & Communicatie. Groeien de taken van Toezicht en Spectrummanagement, dan groeien de overige afdelingen mee.

Onze afdelingen werken veel samen. Aan inhoudelijke thema’s, zoals vergunningverleningen en 5G, maar ook bij onderwerpen zoals vitaliteit op de werkvloer en het digitaliseren van onze organisatie.

Toezicht

Hoofddoel van ons toezicht is het beschermen van publieke belangen en het verminderen van maatschappelijke risico’s op het gebied van de beschikbaarheid van de technische infrastructuren, de continuïteit van netwerken en diensten en het vertrouwen daarin. We bevorderen daarvoor de naleving van regels, handhaven ze en leggen sancties op. Maar ook door technisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie of de bereikbaarheid van 112. Burgers, bedrijven en bestuursorganen moeten kunnen vertrouwen op een onafhankelijk toezichthouder die inzicht heeft in het speelveld, informatie hierover deelt en ingrijpt wanneer nodig. Binnen de hoofdafdeling Toezicht werken ongeveer 160 collega’s. Dit doen we niet alleen vanuit onze kantoren in Amersfoort en Groningen, maar ook vanuit de inspectiewagens die het hele land doorkruisen.

Spectrummanagement

Als hoofdafdeling zorgt Spectrummanagement  voor doelmatig en efficiënt spectrumgebruik, voor betrouwbare digitale connectiviteit en veilige apparatuur. Nieuwe technieken brengen nieuwe uitdagingen met zich mee om het spectrum zo efficiënt mogelijk te verdelen. De ether raakt immers steeds voller.

Ondanks dat, willen we ruimte houden en maken voor innovatie. We denken toekomstgericht, zijn deskundig en waarborgen het groeiende belang om altijd en overal bereikbaar te zijn. Hiervoor nemen veel collega’s van Spectrummanagement deel aan internationale overleggen binnen EU, CEPT en VN verband, worden frequenties geveild, vergunningen uitgegeven en doen we aan voorlichting. Dit doen we met ongeveer 130 collega’s.

Bedrijfsvoering

Van huisvesting tot aan financiën en van de ICT tot het recruitment: de afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op veel verschillende vlakken. Allemaal om ervoor te zorgen dat we bij Agentschap Telecom Nederland veilig verbonden kunnen houden. Want een goede inspectie, vergunningverlening of frequentieveiling kan niet gebeuren zonder dat Agentschap Telecom de juiste mensen en materialen in huis heeft.

Benieuwd hoe jouw toekomstige collega zijn werk als interne auditor op de afdeling Bedrijfsvoering omschrijft? Lees het in de blog van Oktay.

Strategie & Communicatie

De afdeling Strategie & Communicatie adviseert en ondersteunt de organisatie in haar interne en externe communicatie. Richting klanten, stakeholders, telecomoperators, de pers en burgers bijvoorbeeld. Ook zet de afdeling de strategieën uit en zorgt ze voor bestuursondersteuning en bestuursadvisering. Via het klantcontactcentrum is er contact met de cliënten van Agentschap Telecom.
Communicatie zorgt voor respons. Je kunt je voorstellen dat op deze afdeling veel speelt en dat er soms flink ad hoc gewerkt wordt. Ook houdt Communicatie de veranderingen in de samenleving goed in de gaten. Door ontwikkelingen te voorzien en daarop in te spelen, houdt ook deze afdeling Nederland veilig verbonden.

Weten hoe het is om op de afdeling Strategie & Communicatie te werken? Jomima (coördinator Communicatie) en Sophie (eindredacteur website) vertellen je er alles over in hun blog. 

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) ziet toe op en adviseert over het handelen van Agentschap Telecom (zowel intern als extern) op juridisch gebied. Zo is JZ verantwoordelijk voor de afhandeling van WOB-verzoeken en behandelt het bezwaar- en beroepszaken. Wanneer een cliënt het niet eens is met een door ons genomen besluit, kan hij of zij daar tegen bezwaar maken. JZ organiseert hiervoor hoorzittingen of legt contact met de cliënt om toelichting te geven. De afdeling vertegenwoordigt het agentschap tijdens rechtszaken als mensen in beroep gaan.

Verder geeft JZ inhoudelijk advies aan collega’s van Agentschap Telecom, maar ook aan de Haagse departementen. Over nieuwe wetgeving, besluiten en regelingen bijvoorbeeld. Ook hier zien we de werkzaamheden verschuiven van de Telecommunicatiewet naar wetgeving die zich richt op cybersecurity of de digitale overheid zelf.

Agentschap Telecom is continu op zoek naar analytisch sterke juristen die kunnen meedraaien in (departementale en interne) werkgroepen over onderwerpen als telecomsecurity, veilingen van frequenties, beveiliging en continuïteit van vitale telecom- en energienetten (Wbni) en artificial intelligence. De cultuur van de afdeling juridische zaken kenmerkt zich door goede samenwerking, innovatie, hard werken en humor. Spreek jou dit aan? Neem contact met ons op.
 

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de afdelingen en wat het is om te werken bij Agentschap Telecom. Neem contact op via personeel&organisatie@agentschaptelecom.nl.