Toegankelijkheid

Agentschaptelecom.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch informatie tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Webrichtlijnen

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen of op een transparante manier verantwoorden.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Agentschap Telecom.