Kerncijfers Agentschap Telecom

Financiële kerncijfers

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro)

-2525

-2409

118

-1220

Omzet (incl. Caribisch Nederland)

38318

42809

46696

49480

Personeelskosten per fte (x 1.000 euro)

73

77,1

79,5

85,9

Opleidingskosten als percentage van de personele kosten

2,10%

1,50%

1,70%

1,76%

Huisvestingskosten per fte (x 1.000 euro)

7,8

5,4

5,5

8,3

Uurtarief (wijziging in reële termen)

-1,22%

-1,86%

-2,45%

6,91

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 1,2 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln. op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Het resultaat AT bedraagt, na aftrek van het resultaat Caribisch Nederland, - € 0,5 mln.

Personele kerncijfers

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Totaal aantal fte's

324,5

332,8

324

335

Kosten inhuur externen (x 1.000 euro)

2350

2635

2971

3280

Ziekteverzuim

4,70%

5,80%

3,30%

3,4%

Percentage vrouwen

33,60%

33%

31%

30%

Gemiddelde leeftijd

49,5

50

50,7

50,9

Door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) zien we de verwachte stijging in aantal FTE terug in de cijfers. De stijgende kosten van externe inhuur volgen deze lijn.