Kerncijfers Agentschap Telecom

Financiële kerncijfers

Indicator realisatie 2014 realisatie 2015 realisatie 2016
Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

1.081

1.789 -2.525
Omzet (incl. Caribisch Nederland) 32.526 35.406 38.318
Personeelskosten per fte (x € 1.000) 70.9 72.4 73
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten

2,0%

2,4% 2,10%
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000)

7,9

7,9 7, 8

Uurtarief (wijziging in reële termen)

-0,66%

-0,69% -1,22%

Personele kerncijfers

Indicator realisatie 2014 realisatie 2015 realisatie 2016
Totaal aantal fte's 260,2 252,1 324,5
Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000) 568 859 2350
Ziekteverzuim 3,0%  3,8% 4,70%
Percentage vrouwen 34,1% 35,3% 33,60%
Gemiddelde leeftijd 48,3 48,8 49,5