Agentschap Telecom

Vergunning voor tijdelijk gebruik portofoons/mobilofoons

Wie voor een korte tijd portofoons of mobilofoons wil gebruiken, kan die apparatuur huren. Verhuurbedrijven kunnen een vergunning krijgen voor frequentiegebruik, zodat huurders die niet meer zelf hoeven aan te vragen.

Voor dit type gebruik zijn specifieke frequenties beschikbaar. Voor deze frequenties gebruiken we de aanduiding PMT: Portofoon/Mobilofoon Tijdelijk gebruik.

Voorwaarden gebruik PMT-frequenties

Wie PMT-frequenties gebruikt, heeft een vergunning nodig. Toegewezen frequenties kunt u door het hele land gebruiken. U gebruikt een frequentie maximaal twee weken achtereen op dezelfde locatie. Een vergunning kunt u aanvragen met het formulier dat u vindt op onze formulierenpagina.

Naleving voorwaarden 

De vergunninghouder is ervoor verantwoordelijk dat de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. PMT-vergunningen worden niet alleen verleend aan verhuurbedrijven. Ze zijn ook bedoeld voor andere gebruikers, die vaker voor kortere tijd en op diverse locaties mobilofoons of portofoons willen inzetten.

Gedeeld gebruik van frequenties 

Vergunninghouders krijgen PMT-frequenties niet exclusief toegewezen. Alle aanvragers van een PMT-vergunning krijgen dezelfde frequentie. Anders dan bij permanente mobilofoon- en portofoonnetten stemt Agentschap Telecom het gebruik van de frequenties niet op elkaar af. Gebruikers maken hierover onderling afspraken.

Verwarring voorkomen

Het is de taak van de verhuurder om zijn huurders erop te wijzen dat ook anderen de frequenties gebruiken. Technieken als sub-audio, toonsquelch, of color-code kunnen verwarring in het gespreksverkeer voorkomen. Verwarring kan ontstaan als gebruikers dicht bij elkaar dezelfde frequenties gebruiken, zoals bij een evenement.

Toezicht

Vergunninghouders houden een register bij met informatie over het gebruik van de frequenties. Bij een controle van Agentschap Telecom moeten ze dit register kunnen overleggen. Deze voorwaarde is onderdeel van de vergunning. Agentschap Telecom controleert regelmatig of de frequenties volgens de voorwaarden worden gebruikt. Zo gaat Agentschap Telecom het illegale gebruik van de frequenties tegen.