Agentschap Telecom

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Neem op tijd contact op met Agentschap Telecom. U kunt apparatuur nodig hebben die gebruikmaken van frequentieruimte. Denk aan portofoons en intercom-, video- en audioverbindingen voor zowel korte als langere afstanden.

Aanvraag vergunning frequentieruimte

Apparatuur waar geen vergunning voor nodig is

Voor frequentiegebruik met een beperkt bereik en een laag zendvermogen heeft u geen vergunning nodig. Denk dan aan Low Power Devices of aan Short Range Devices.

In de Regeling gebruik van frequentieruimte leest u welke frequentieruimte u zonder vergunning mag gebruiken en welke voorwaarden er voor het vergunningvrije gebruik zijn.

Eenmalige vergunning en seizoensvergunning

Voor specifiek frequentiegebruik tijdens evenementen heeft u een vergunning nodig. Een evenementenvergunning krijgt u in principe voor de duur van één evenement. U kunt ook een seizoensvergunning aanvragen. Die geldt voor twee of meer evenementen op dezelfde locatie. Een seizoensvergunning is een seizoen geldig, met een maximum van een kalenderjaar. Met een seizoensvergunning bent u goedkoper uit dan met afzonderlijke vergunningen bij elkaar opgeteld. Let wel: het is niet mogelijk een seizoensvergunning aan te vragen voor twee of meer evenementen op verschillende locaties. Geeft u meerdere locaties op in uw aanvraag, dan wordt voor elke locatie afzonderlijk een vergunning verleend en in rekening gebracht. De kosten voor een vergunning worden berekend op basis van uurtarieven omdat het gaat om maatwerk. De kosten worden onder meer bepaald door het aantal frequenties en de complexiteit van de frequentieplanning. Bekijk de tarieven.

Vergunning aanvragen

Omdat het verlenen van een vergunning voor een evenement maatwerk is, verschilt de doorlooptijd per aanvraag. Bij complexere aanvragen kan het een aantal weken duren. Bovendien is het in de grensstreek voor sommige toepassingen nodig om frequenties internationaal te coördineren. Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk naar Agentschap Telecom. Het beste is tien werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Het aanvraagformulier vindt u op onze formulierenpagina.

Gedeeld gebruik mobiele videoverbindingen

Er loopt een pilot voor gedeeld frequentiegebruik voor mobiele videoverbindingen. Kijk voor de voorwaarden om deel te nemen op de pagina Boekingssysteem voor mobiele videoverbindingen (LSA). LSA staat voor License shared access.

Toezicht bij evenementen

Bij evenementen houdt Agentschap Telecom toezicht op de vele verschillende gebruikers van het spectrum.