Agentschap Telecom

Elektronische vertrouwensdiensten

Biedt u een elektronische vertrouwensdienst aan? Dan geldt voor u de Europese verordening eIDAS. Veiligheidsinbreuken moet u direct melden.

Wat is eIDAS?

De Europese verordening eIDAS is bedoeld om het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten. Het biedt een gemeenschappelijke basis voor veilige elektronische interacties tussen burgers, bedrijven en overheden. Doel is betere publieke en private onlinediensten en elektronische handel binnen Europa. Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Melden incidenten van veiligheidsinbreuken en integriteitsverlies

Verleners van vertrouwensdiensten stellen binnen 24 uur Agentschap Telecom op de hoogte van een (vermoeden van een) veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies. Agentschap Telecom verwittigt indien nodig ook het NCSC en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vermoedt u een dreiging of een veiligheidsinbreuk in relatie tot de vertrouwensdienst die u aanbiedt, neemt u dan zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur contact op met het meldloket. Bent u geregistreerd als Trusted Service Provider dan heeft de contactpersoon binnen uw bedrijf een elektronisch formulier ontvangen en weet hij/zij hoe dit ingediend kan worden. Bent u niet geregistreerd? Dan kunt u een melding doen via tsp@agentschaptelecom.nl

Indien u om technische redenen niet kunt mailen, kunt u via 0900-7700027 een melding doen (24 uur per dag bereikbaar).

Meer informatie over vertrouwensdiensten

Onder 'vertrouwensdienst' wordt verstaan: een elektronische dienst die gewoonlijk tegen betaling wordt verricht en het onderstaande inhoudt: het aanmaken, verifiëren en valideren van elektronische handtekeningen, elektronische zegels of elektronische tijdstempels, diensten voor elektronisch aangetekende bezorging en op deze diensten betrekking hebbende certificaten of het aanmaken, verifiëren en valideren van certificaten voor authenticatie van websites, of het bewaren van elektronische handtekeningen, zegels of certificaten die op deze diensten betrekking hebben.