Agentschap Telecom

Zakelijk gebruik

U wilt apparaten en frequentieruimte zakelijk gebruiken, hebt u daarvoor een vergunning nodig?

Gebruikt u voor uw zaak apparaten of toepassingen waarvoor frequentieruimte nodig is? Voor sommige daarvan is een vergunning nodig, voor andere niet. Vergunningvrije apparaten mag u zowel zakelijk als privé gebruiken. Ook mag u die apparaten gebruiken voor commerciële dienstverlening aan derden. Op deze website leest u waarvoor een vergunning nodig is en welke toepassingen vergunningvrij zijn. Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Voorwaarden en richtlijnen

Voor het gebruik van vergunningvrije apparatuur gelden een aantal voorwaarden en eisen, zoals maximumvermogens, duty cycle en mitigatietechnieken. Radioapparatuur moet voldoen aan de Europese richtlijn Radioapparatuur. U herkent geschikte apparatuur aan de CE-markering en het waarschuwingsteken.

In Nederland kunt u veel apparaten vergunningvrij gebruiken, en ook zonder dat hier een meldings- of registratieplicht voor bestaat. Het gaat om apparaten met doorgaans een beperkt zendvermogen, waarmee u korte afstanden overbrugt. Denk aan afstandsbediening, draadloze meters, WiFi of draadloze telefonie met aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

Wat leest of regelt u hier?

Heeft u een vergunning nodig, vraag die dan bij Agentschap Telecom aan. Agentschap Telecom verleent onder andere vergunningen voor het gebruik van frequenties voor mobilofoon- en portofoonnetten, HF-radiotelefoons, draadloze audioverbindingen, afstandsbesturingen, telemetrie, radiobeveiliging, alarmering, hoogfrequente oproepinrichtingen, kerktelefonie en landelijke elektronische communicatienetwerken. Ook kunt u vergunningen aanvragen voor straalverbingen, satellietgrondstations of u kunt site clearance aanvragen.