Aanvraagformulier lokale omroep en evenementenomroep

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor lokale omroep of voor radio-omroep tijdens kortdurende evenementen. Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk naar Agentschap Telecom, uiterlijk tien werkdagen voordat het evenement plaatsvindt. Voor aanvraag van een vergunning heeft u toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media.