Aanvraagformulier vergunning frequentieruimte straalverbindingen

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor straalverbindingen.

  • Houd er rekening mee dat de maximale afstand tussen zender en ontvanger ongeveer 45 kilometer kan zijn. Dit komt door de kromming van de aarde.
  • Tussen de zender en ontvanger moeten zo weinig mogelijk obstakels, zoals flatgebouwen en bomen, staan.
  • Neem contact op met de gemeente(n). Zij kunnen u vertellen of u verder nog iets moet regelen of doen zoals het aanvragen van een bouw- en /of aanlegvergunning.
  • Bepaal de exacte coördinaten van de antennes (bijvoorbeeld met Google Earth). Agentschap Telecom heeft deze nodig om te kijken of de verbinding mogelijk is.
  • Straalverbindingen in de 60 GHz kunnen vaak meer dan 10 W e.i.r.p. uitstralen. Dan heeft u een vergunning nodig. Bij antenne-installaties met een uitgestraald vermogen van meer dan 10 W e.i.r.p. is het verplicht om deze op te nemen in het Antenneregister. Wanneer u een vergunning aanvraagt, zorgt Agentschap Telecom ervoor dat uw vergunninggegevens in het antenneregister worden verwerkt (dit geldt ook voor straalverbindingen in de andere frequentiebanden).