Controleren gegevens registratie(s) voor de factuur 2019

Voor de registratie van scheepvaartapparatuur of als radiozendamateur krijgt u elk jaar informatie over de betaling. Het is belangrijk dat uw gegevens goed in ons systeem staan. Controleer of uw gegevens juist zijn en geef wijzigingen voor 1 december 2018 door.

Registraties intrekken of wijzigen

Wilt u de registratie intrekken of wijzigingen doorgeven, dan kan dat via het gebruikersregister. Voor intrekken of wijzigen van registraties: klik op ‘Registraties’ en kies een van de meldingsopties. Wijzigen van contactgegevens kan bij ‘Mijn gegevens’.

Let op: intrekken moet voor 31 december

Als u uw registratie intrekt na 31 december 2018, bent u de vergoeding voor heel 2019 verschuldigd. Als u eerder dit jaar een intrekkingsverzoek heeft ingediend om uw registratie in de periode tot 31 december in te trekken, dan hoeft u dit niet nogmaals te melden.

Financiële gegevens wijzigen

Wilt u gebruik maken van automatische incasso of uw rekeningnummer wijzigen, dan kunt u dit doorgeven met het formulier voor doorlopende machtiging. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar info@agentschaptelecom.nl.

Als u dit liever per post wilt opsturen:

Agentschap Telecom
Postbus 450
9700 AL  Groningen