Rapport interferentie-onderzoek 700 MHz

Agentschap Telecom onderzocht of er voor de te veilen vergunningen aanvullende voorwaarden nodig zijn om interferentie te voorkomen of te beperken in de specifieke, Nederlandse situatie. In aanvulling hierop is een extra berekening uitgevoerd om de minimale separatieafstand tussen een radioastronomiestation en een basisstation in de 1.400 MHz-band te bepalen.