Veilingen

Agentschap Telecom verdeelt vergunningen voor het gebruik van frequenties. Bijvoorbeeld voor radio en televisie en voor mobiele communicatie (telefonie, internet, 4G, Multiband).  Dit gebeurt via een veiling.

Veilingen omroepfrequenties

Schaarse frequentieruimte voor commerciële omroepen wordt verdeeld via een veiling of een vergelijkende toets. Lees meer over veilingen voor radio en televisie.

Verdeling op afroep

Bij verdeling op afroep (VOA) wordt eerst getoetst of er schaarste is. Pas dan wordt de keuze voor veilen of direct verlenen van vergunningen gemaakt. Meer informatie vindt u in de Regeling Verdeling op afroep.

Op dit moment is er in het Nationaal Frequentieplan één frequentieband aangewezen voor VOA. Dat is de 700 MHz op de Noordzee. Meer informatie over het aanvragen en de procedure vindt u op de pagina Verdeling op afroep 700 MHz.

Veiling frequenties mobiele communicatie (openbare netwerken)

In 2020 verdeelde Agentschap Telecom vergunningen voor frequenties van mobiele communicatie op de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Door deze veiling kunnen mobiele providers openbare communicatiediensten, zoals 4G en 5G, aanbieden. Voor deze veiling heeft Agentschap Telecom twee onderzoeken naar het voorkomen/ beperken van storing gedaan.

Eerdere veilingen

De vorige multibandfrequentieveiling hebben we eind 2012 afgerond. Vodafone, KPN, T-mobile en Tele2 hebben de vergunningen gekregen. Meer over deze veiling vindt u in ons archief, onder Openbare netwerken->Veilingen->multibandfrequentieveiling. Ook eerdere omroepveilingen kunt u daar terugvinden.

Leverancier veilingdiensten

Agentschap Telecom besteedt de levering van veilingdiensten voor spectrumverdelingen aan, omdat de huidige overeenkomst over enige tijd afloopt. De eerste stap in deze aanbestedingsprocedure was een marktraadpleging die begin 2020 is uitgevoerd. De marktraadpleging vindt u op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

De tweede stap van de aanbestedingsprocedure (de Veilingdienst, de Ontwikkeldiensten en de Adviesdiensten) staat nu online. De inschrijving sluit op 23 oktober 2020 om 12:00 uur.

Huidige verdeling landelijke frequentieruimte

Het Nationaal Frequentieregister geeft actueel inzicht in de beschikbare frequentiebanden en laat zien welke vergunningen zijn verleend.

Nationaal frequentiebeleid

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over hoe de overheid omgaat met de uitgifte van frequentieruimte van onder meer landelijke openbare communicatienetwerken.