Veilingen

Agentschap Telecom verdeelt vergunningen voor het gebruik van frequenties. Bijvoorbeeld voor radio en televisie en voor mobiele communicatie (telefonie, internet, 4G, multiband).  Dit gebeurt via een veiling.

Veilingen omroepfrequenties

Schaarse frequentieruimte voor commerciële omroepen wordt verdeeld via een veiling of een vergelijkende toets. Lees meer over veilingen voor radio en televisie.

Veiling frequenties mobiele communicatie (openbare netwerken)

In 2020 verdeelt Agentschap Telecom vergunningen voor frequenties van mobiele communicatie op de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Door deze veiling kunnen mobiele providers openbare communicatiediensten, zoals 4G en 5G, aanbieden. 

Voor de komende multibandveiling heeft Agentschap Telecom twee onderzoeken naar het voorkomen/ beperken van storing gedaan.

Zodra we meer informatie over deze multibandveiling hebben, vermelden we dat hier.

Eerdere veilingen

De vorige multiband-frequentieveiling hebben we eind 2012 afgerond. Vodafone, KPN, T-mobile en Tele2 hebben de vergunningen gekregen. Meer over deze veiling vindt u in ons archief, onder Openbare netwerken->Veilingen->Multibandfrequentieveiling. Ook eerdere omroepveilingen kunt u daar terugvinden.

Leverancier veilingdiensten

Agentschap Telecom gaat de levering van veilingdiensten voor spectrumverdelingen aanbesteden, omdat de huidige overeenkomst over enige tijd afloopt. De eerste stap in deze aanbestedingsprocedure is een marktraadpleging. Door middel van deze marktraadpleging wil Agentschap Telecom in contact komen met en informatie ontvangen van geïnteresseerde partijen. Dit betreft informatie over de partij zelf, maar ook over de mogelijke oplossingen die partijen kunnen bieden.

De marktraadpleging is te vinden op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid

Huidige verdeling landelijke frequentieruimte

Het Nationaal Frequentieregister geeft actueel inzicht in de beschikbare frequentiebanden en laat zien welke vergunningen zijn verleend.

Verdeling op afroep

Bij verdeling op afroep (VOA) wordt eerst getoetst of er schaarste is. Pas dan wordt de keuze voor veilen of direct verlenen van vergunningen gemaakt. Meer informatie vindt u in de Regeling Verdeling op afroep.

Nationaal frequentiebeleid

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over hoe de overheid omgaat met de uitgifte van frequentieruimte van onder meer landelijke openbare communicatienetwerken.