Vijfstappenplan Telekwetsbaarheid: in vijf stappen voorbereid op uitval van telecom

Is uw organisatie zich ervan bewust dat uitval van telecom tot problemen kan leiden? Wilt u weten wat u kunt doen om uw organisatie hierop voor te bereiden? Het vijfstappenplan Telekwetsbaarheid helpt u hierbij.

De stappen kunt u het beste samen met nog twee andere mensen doorlopen. Eén persoon met technische kennis en een persoon met kennis van het primaire proces.

Vijfstappenplan TelekwetsbaarheidHoe bereid ik mij voor op uitval van telecom?

Stap 1: Hoe creëer ik bewustwording in mijn organisatie?

Stap 2: Welke afhankelijkheden kent mijn organisatie?

Stap 3: Welke uitvalrisico's loopt mijn organisatie?

Stap 4: Hoe beperk ik deze risico's?

Stap 5: Hoe zorg ik ervoor dat ik risico's blijf herkennen?