Toolkit Uitval Telecom

In Nederland hebben we vrijwel altijd goed werkende telecommunicatie. Maar uitval van telecom of internetproblemen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het programma Telekwetsbaarheid heeft een aantal praktische instrumenten ontwikkeld waarmee u als organisatie kan ontdekken waar uw risico's liggen als telecom uitvalt en wat u kunt doen om de gevolgen de beperken. Ze kunnen los worden gebruikt of als onderdeel van het vijfstappenplan Uitval Telecom

Quickscan Uitval Telecom

Wilt u weten of u voldoende bent voorbereid op de gevolgen van uitval? Vul dan de quickscan  in. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u direct een advies.

Quickscan Uitval Telecom

Tips voor bedrijven aan huis

Bij een stroomstoring wilt u natuurlijk dat u thuis kunt blijven werken. Bekijk een aantal effectieve en goedkope voorzorgsmaatregelen die u als ondernemer kunt treffen.

Tips voor bedrijven aan huis

Checklist risico's

Welke risico's loopt uw organisatie als telecom uitvalt? En hoe kunt u deze mogelijke risico's onderzoeken?

Checklist risico's

Checklist maatregelen

Welke maatregelen kan uw organisatie van te voren treffen om de schade bij uitval van telecom zoveel mogelijk te beperken?

Checklist maatregelen

Serious game

Om gemeenten inzicht te geven in de gevolgen van uitval van telecom in de eigen organisatie werd de serious game ‘Uitval van Telecom’ ontwikkeld. Een nieuwe versie wordt in 2019 beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.

Serious game Uitval van Telecom