Telekwetsbaarheid in de sector openbare orde en veiligheid

Een overzicht van de projecten die het programma Telekwetsbaarheid heeft opgestart in de sector openbare orde en veiligheid.

Handreiking mobiele bereikbaarheid gemeenten

Voor beleidsmedewerkers bij gemeenten is het vaak niet duidelijk hoe om te gaan met klachten over mobiele signaalkwaliteit. Het is voor hen onduidelijk wat zij moeten doen om te zorgen dat de situatie in hun gemeente verbetert. Ook ontbreekt het hen vaak aan kennis over antennes, mobiele technologie en de eigenschappen van radiogolven.

Samen met het Antennebureau en Monet stelt Agentschap Telecom een handreiking op voor medewerkers bij gemeenten. Deze handreiking bevat een stappenplan waarin duidelijk wordt wat te doen bij klachten over mobiele signaalkwaliteit. Verder bevat de handreiking uitleg over technologie en regelgeving omtrent mobiele bereikbaarheid.

Betrouwbare telecommunicatie tijdens evenementen

Op een tijdelijk festivalterrein buiten de bebouwde kom kan het soms lastig zijn om altijd betrouwbare telecommunicatie te hebben. Toch moet ook op een evenement 112 bereikbaar zijn, moet de portofoon van een EHBO’er en beveiliger goede dekking hebben, NL-Alert te ontvangen zijn. Ook is het belangrijk dat politie, brandweer en ambulances met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast kunnen drones onbestuurbaar raken boven een mensenmassa wanneer de draadloze verbinding met de besturing wegvalt.

In de huidige handreikingen over evenementenveiligheid voor gemeenten en veiligheidsregio’s krijgt telecommunicatie onvoldoende aandacht. Agentschap Telecom toetst samen met de Politie-eenheid Oost-Nederland en de veiligheidsregio’s IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid de handreiking in de praktijk. Wij doen samen aanbevelingen voor verbetering van de handreikingen om betrouwbare telecommunicatie tijdens een evenement te waarborgen.

Telekwetsbaarheid in aardbevingsgebieden

Gemeente Eemsmond heeft samen met het team Telekwetsbaarheid onderzocht wat de impact is van een aardbeving op de beschikbaarheid van telecommunicatie. Meer informatie over dit project is te vinden in het interview met de gemeente Eemsmond in de Staat van de Ether.