Inventarisatiematrix digitale continuïteit

De Inventarisatiematrix digitale continuïteit helpt op een gestructureerde manier de afhankelijkheid van ICT middelen en diensten binnen bedrijfsprocessen te koppelen aan mogelijke kwetsbaarheden.

Dit instrument hoort bij stap 2 ‘Ken afhankelijkheden’ van het Vijfstappenplan Digitale continuïteit en Weerbaarheid.

Met behulp van deze matrix inventariseert u kwetsbaarheden. De uitslag hiervan is de basis om naar stap 3 van het stappenplan te gaan: Onderzoek risico’s.

De Inventarisatiematrix digitale continuïteit is vrij te gebruiken. De inventarisatiemethodiek is geïnspireerd op Europese (ENISA) documentatie (zie bronnen in het Excel bestand). Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u advies over toepassing van het Vijfstappenplan voor uw organisatie of sector? Neem dan contact op via info@agentschaptelecom.nl. Gebruikt u de matrix in uw (advies)documentatie? Bronvermelding wordt gewaardeerd.

Een stappenplan kan u helpen bij het invullen van de Inventarisatiematrix.