Praktische hulpmiddelen voor organisaties

In Nederland hebben we vrijwel altijd goed werkende telecommunicatie. Maar uitval van telecom of internetproblemen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het programma Telekwetsbaarheid heeft een aantal praktische instrumenten ontwikkeld waarmee u als organisatie kan ontdekken waar uw risico's liggen als telecom uitvalt en wat u kunt doen om de gevolgen de beperken. Bekijk ze onderstaand:

Quickscan Uitval Telecom

Wilt u weten of u voldoende bent voorbereid op de gevolgen van uitval? Vul dan de quickscan  in. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u direct een advies.

Quickscan Uitval Telecom

Vijfstappenplan

Is uw organisatie zich ervan bewust dat uitval van telecom tot problemen kan leiden? Wilt u weten wat u kunt doen om uw organisatie hierop voor te bereiden? Het vijfstappenplan helpt u hierbij.

Vijfstappenplan

Tips voor bedrijven aan huis

Bij een stroomstoring wilt u natuurlijk dat u thuis kunt blijven werken. Bekijk een aantal effectieve en goedkope voorzorgsmaatregelen die u als ondernemer kunt treffen.

Tips voor bedrijven aan huis

Checklist risico's

Welke risico's loopt uw organisatie als telecom uitvalt? En hoe kunt u deze mogelijke risico's onderzoeken?

Checklist risico's

Checklist maatregelen

Welke maatregelen kan uw organisatie van te voren treffen om de schade bij uitval van telecom zoveel mogelijk te beperken?

Checklist maatregelen