Het programma Telekwetsbaarheid wil gebruikers van telecom bewust maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van telecommunicatie. Het doel is ervoor te zorgen dat gebruikers inzicht krijgen in welke telecomdiensten zij gebruiken, weten waar risico’s op uitval liggen en wat daartegen gedaan kan worden.

Werkwijze programma

Binnen het programma zijn er projecten opgestart waarbij samengewerkt wordt met partners binnen verschillende sectoren. Deze projecten zijn gericht op het gezamenlijk verzamelen en delen van kennis over de gevolgen van uitval van telecommunicatie. Samen willen we komen tot maatregelen die de sector helpen om weerbaarder te worden tegen uitval van telecommunicatie. Dit doen we binnen de volgende sectoren:

  • zorg
  • openbare orde en veiligheid
  • energie
  • procesindustrie
  • transport & logistiek

Om een indruk te krijgen van onze aanpak, zie de projecten die we uitvoeren in de sector openbare orde en veiligheid.

Video in English

Watch the video about vulnerability of telecommunications.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van onze projecten? Neem dan contact op met Agentschap Telecom:
050-587 74 44
info@agentschaptelecom.nl