Zorgplicht en meldplicht continuïteit

Als telecomaanbieder beschermt u de continuïteit en de beschikbaarheid van uw netwerk(en) en dienst(en). Hiervoor neemt u  voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de zorgplicht continuïteit. Treedt er toch een storing op, dan geldt de meldplicht continuïteit. Een storing meldt u bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Zorgplicht continuïteit

U waarborgt de beschikbaarheid van uw diensten en/of netwerken en voorkomt dat deze uitvallen. Hiervoor neemt u passende maatregelen. ‘Passend’ betekent dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. Biedt u openbare telefoniediensten of netwerken waarover telefoniediensten worden afgewikkeld dan moet u bij een technische storing of als het elektriciteitsnetwerk uitvalt, alles doen om de dienstverlening snel te herstellen. Deze maatregelen legt u vast in een continuïteitsplan. De minimale eisen voor een continuiteïtsplan staan beschreven in het Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en het document Minimale eisen continuïteitsplan telecomaanbieders.

Meldplicht continuïteit

Valt er ondanks de door u getroffen (voorzorgs)maatregelen toch een deel van uw netwerk en/of dienst uit, dan bent u verplicht om grote storingen te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Account voor het meldloket

Voor het meldloket heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig.  Telecomaanbieders ontvangen van ons een brief met het verzoek deze inloggegevens aan te vragen. Telefonisch melden is altijd mogelijk.

Een continuïteitsverstoring melden via het meldloket

Meldt u een continuïteitsverstoring via het meldloket dan ontvangt u van ons een meldingsnummer. Kunt u niet meteen alle benodigde informatie aanleveren, stuur dan alvast de informatie op die u wel heeft op. De ontbrekende gegevens kunt u later nog aanvullen. Dit kan tot uiterlijk vier weken na het einde van het incident. Vermeld daarbij altijd het meldingsnummer.

Telefonisch melden

U kunt 24 uur per dag telefonisch een melding doen. Dat kan via het speciale meldnummer 0900 70 70 701 (dit informatienummer kost 5 cent per minuut plus de gebruikelijke belkosten ).