Zorgplicht en meldplicht continuïteit

Als telecomaanbieder beschermt u de continuïteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van uw netwerk(en) en dienst(en). Hiervoor neemt u voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de zorgplicht continuïteit. Treedt er toch een storing op, dan geldt de meldplicht continuïteit. U leest op deze pagina hoe u een storing meldt.

Zorgplicht continuïteit

U waarborgt de beschikbaarheid van uw diensten en/of netwerken en voorkomt dat deze uitvallen. Hiervoor neemt u passende maatregelen. ‘Passend’ betekent dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. Biedt u openbare telefoniediensten of netwerken waarover telefoniediensten worden afgewikkeld aan, dan moet u bij een technische storing of als het elektriciteitsnetwerk uitvalt, alles doen om de dienstverlening snel te herstellen. Deze maatregelen legt u vast in een continuïteitsplan. De minimale eisen voor een continuïteitsplan staan beschreven in het Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en het document Minimale eisen continuïteitsplan telecomaanbieders.

Meldplicht continuïteit

Valt er ondanks de door u getroffen (voorzorgs)maatregelen toch een deel van uw netwerk en/of dienst uit, dan bent u verplicht om grote storingen direct te melden.

Een continuïteitsverstoring melden

Wilt u een continuïteitsverstoring melden? Dan kan dit met het formulier Meldplicht continuïteit direct melden. Kunt u niet meteen alle gevraagde informatie aanleveren, stuur dan alvast de informatie op die u wel heeft. Belangrijke ontwikkelingen kunt u doorgeven door het formulier aan te vullen en opnieuw te verzenden. Na ontvangst van uw melding sturen we u een tweede formulier. Hierin kunt een volledige incidentbeschrijving geven zodra deze informatie bij u bekend is.

Telefonisch melden

U kunt 24 uur per dag telefonisch een melding doen. Dat kan via het speciale meldnummer 0900 70 70 701 (dit informatienummer kost 5 cent per minuut plus de gebruikelijke belkosten).