Zorgplicht en meldplicht continuïteit

Als telecomaanbieder beschermt u de continuïteit en de beschikbaarheid van uw netwerk(en) en dienst(en). Hiervoor neemt u  voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de zorgplicht continuïteit. Treedt er toch een storing op, dan geldt de meldplicht continuïteit. Een storing meldt u bij het loket Meldplicht Telecomwet.

Zorgplicht continuïteit

U garandeert de beschikbaarheid van uw diensten en/of netwerken en voorkomt dat deze uitvallen. Hiervoor neemt u passende maatregelen. ‘Passend’ betekent dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. Biedt u openbare telefoniediensten aan dan moet u bij een technische storing of als het elektriciteitsnetwerk uitvalt, alles doen om de dienstverlening snel te herstellen. Deze maatregelen legt u vast in een continuïteitsplan.

Meldplicht continuïteit

Valt er ondanks de door u getroffen (voorzorgs)maatregelen toch een deel van uw netwerk en/of dienst uit, dan bent u verplicht om grote storingen te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.