Onderzoek stroomstoring Amsterdam

In dit rapport staan de uitkomsten van het inspectieonderzoek n.a.v. de stroomstoring op 17 januari jl. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.