Beveiligen telecommunicatiegegevens

Een goede beveiliging van telecommunicatiegegevens (rondom een vordering) is noodzakelijk. Dit voorkomt dat onbevoegden hiervan kennis kunnen nemen. Telecomaanbieders moeten hiervoor maatregelen nemen. Ook moeten telecomaanbieders een beveiligingsplan hebben, waarin deze maatregelen staan beschreven.

Het doel van het beveiligingsplan is dat u inzichtelijk maakt hoe u de gegevens rondom een vordering beveiligt.  Opsporings- en inlichtingendiensten kunnen dit beveiligingsplan opvragen.

De minimale eisen voor een beveiligingsplan staan beschreven in het Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie en het document  “eisen beveiligingsplan”.

Medewerkers die binnen uw bedrijf met vertrouwelijke gegevens omgaan moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit geldt ook voor u als eigenaar.