Bescherming van de privacy door telecomaanbieders

Verkeers- en locatiegegevens zijn privacygevoelig en worden beschermd. Telecomaanbieders verwijderen of anonimiseren verkeers- en locatiegegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het overbrengen van de communicatie. Wettelijke verplichtingen en het verwerken van verkeers- en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden zijn hiervan uitgezonderd.

Verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor wettelijke verplichtingen

Voor een onderzoek naar kwaadwillende en hinderlijke oproepen, bijv. stalking of bedreiging, is het toegestaan om op verzoek van een klant verkeersgegevens te verwerken. Daarnaast kan het OM of inlichtingendiensten deze gegevens vorderen.”

Verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor bedrijfsdoeleinden

Wilt u als telecomaanbieder de verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, zoals facturatie? Dat mag, onder de voorwaarde dat u de abonnee of gebruiker op de hoogte stelt van de periode waarin de verkeers- en locatiegegevens worden verwerkt en welke gegevens u bewaart voor dit doel. Voor gebruik van gegevens voor een aantal bedrijfsdoeleinden, zoals marktonderzoek, heeft u voorafgaand toestemming nodig van de abonnee of gebruiker. Deze mag de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast moet het mogelijk zijn om een dienst waarbij locatiegegevens worden gebruikt kosteloos en eenvoudig (tijdelijk) te stoppen.