Aftappen van gegevens

U zorgt ervoor dat de overheid uw telecommunicatienetwerken of -diensten kan aftappen. Met dit bevoegd aftappen kan de overheid telecommunicatieverkeer beluisteren of opnemen. Daarvoor bouwt u in uw netwerk voorzieningen in. 

Wanneer  het Openbaar Ministerie (OM) of inlichtingendiensten u om medewerking vragen, dan heeft u uw systeem zo ingericht, dat het OM of inlichtingendiensten de communicatie van een van uw klanten kan aftappen. Daarnaast kunnen administratieve gegevens van uw klant worden opgevraagd zoals NAW gegevens of bankrekeningnummer.

De getapte informatie levert u aan de afdeling Interceptie en Sensing (I&S) van de Landelijke Eenheid van de Politie. Dit doet u via een beveiligde verbinding. De afdeling I&S fungeert als loket voor de regiokorpsen in Nederland en zorgt ervoor dat de getapte informatie bij het juiste korps terechtkomt. Indien u zelf niet in staat bent een aftapvoorziening in te richten kunt u, middels een overeenkomst uw netwerk of dienstenleverancier, uw aftapverplichting laten uitvoeren door deze leverancier.

In onderstaande aftapprotocollen vindt u terug hoe u kunt voldoen.

CIOT

Ook sluit u zich aan op het informatiesysteem van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Bij het CIOT levert u elke 24 uur een actueel digitaal bestand aan met gegevens van uw abonnees die horen bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Samenwerking Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Telecommunicatienetwerken en -diensten worden technisch steeds complexer. Slimme samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk. Daarom werkt Agentschap Telecom als toezichthouder samen met een instantie als het NFI. Zij ondersteunt het agentschap met technische kennis. De ondersteuning richt zich vooral op de technische controle van eisen waaraan u als aanbieder moet voldoen. Dit gebeurt deels op afstand en deels op locatie.