Uitleg over facturen en bezwaar maken

U ontvangt een factuur als u bij Agentschap Telecom geregistreerd staat als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of een vergunning heeft voor het gebruik van frequentieruimte. Tegen facturen waarbij jaarlijkse vergoedingen in rekening worden gebracht, kunt u bezwaar maken. Dit wordt op deze facturen vermeld. Als dit niet het geval is, neemt u dan contact op met Agentschap Telecom. Digitaal ontvangen van de factuur is niet mogelijk.

Registratie wijzigen of intrekken

U kunt uw registratie wijzigen of intrekken via het frequentiegebruikersregister. Bijvoorbeeld bij overname of verkoop van uw boot.

Vergunning intrekken

Uw vergunning moet u schriftelijk intrekken. U kunt uw brief sturen naar de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Spectrummanagement, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Vermeld hierbij uw dossiernummer(s). Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van de factuur plaats.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de factuur kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de factuur. Schrijf een brief. Formeel heet dit een bezwaarschrift. Het adres is: de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

U kunt een bezwaar niet via e-mail indienen.

Voorwaarden waaraan uw bezwaar moet voldoen

Onderaan de factuur die u heeft ontvangen staat aangegeven aan welke eisen een bezwaar moet voldoen. Indien uw bezwaar niet aan deze eisen voldoet dan zal uw bezwaar niet inhoudelijk worden behandeld. Het bezwaar tegen schort de betalingstermijn niet op, tenzij er sprake is van een boete. In dat geval wordt de betalingstermijn wel opgeschort. U moet de factuur binnen de gestelde termijn betalen. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het (te veel) betaalde bedrag terug.

Wanneer is het niet zinvol om bezwaar te maken?

Als u uw registratie of vergunning niet voor 31 december van een bepaald jaar heeft opgezegd dan is het niet zinvol om bezwaar te maken tegen de factuur. Als u bijvoorbeeld uw boot in 2017 heeft verkocht, maar uw registratie niet heeft opgezegd voor 31 december 2017, dan bent u de gehele vergoeding verschuldigd over 2018.

Vragen?

Neem contact op met het Klantcontactcentrum.