Formulier voor intrekken doorlopende machtiging

Vul dit formulier in als u de machtiging wilt intrekken die aan Agentschap Telecom is verleend om een bedrag van uw bankrekening af te schrijven.