Formulier voor doorlopende machtiging

Met dit formulier geeft u toestemming aan Agentschap Telecom om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om de vergoeding voor uw vergunning(en) af te schrijven (machtigen, automatisch afschrijven).