Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte? Dan brengen we jaarlijks een vergoeding in rekening.

Bankrekeningnummer van Agentschap Telecom

Het rekeningnummer van Agentschap Telecom is: NL69INGB0705001180.

Tarieven 2019

De tarieven voor het gebruik van frequenties en diensten van Agentschap Telecom zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom 2019.

Tarieven per domein