Tarieven en betaling

Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte? Dan brengen we jaarlijks een vergoeding in rekening. 

Bankrekeningnummer van Agentschap Telecom

Het rekeningnummer van Agentschap Telecom is: NL69INGB0705001180.

Tarieven 2021

U betaalt als radiozendamateur of gebruiker van maritieme radioapparatuur ieder jaar voor uw registratie. De bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld en de tarieven voor 2021 zijn bekend. Bekijk de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021.

Tarieven 2020

De tarieven voor 2020 voor het gebruik van frequenties en diensten van Agentschap Telecom zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom 2020.

Regel het zelf

Wist u trouwens dat u al uw registratiezaken snel zelf digitaal kunt regelen in Mijn Agentschap Telecom? U kunt uw gegevens wijzigen, maar ook de melding voor uw registratie doorgeven. Dit kan 24 uur per dag. 

Zo kunt u ook de digitale aanvraag van uw registratie regelen in Mijn Agentschap Telecom. U bespaart €15 bij een digitale aanvraag, omdat dit automatisch verwerkt kan worden. U krijgt van ons een factuur als u moet betalen.

U kunt uw registratie ook intrekken. Als u dat nog dit jaar doet, bent u geen vergoeding over 2021 verschuldigd. Doet u dit op of na 1 januari 2021, dan bent u de vergoeding voor 2021 verschuldigd.

Tarieven per domein