Bart van der Linden, Digital Ecosystems Institute

Afbeelding Bart van der Linden
Beeld: ©Bart van der Linden

Over de spreker

Bart van der Linden is oprichter van het Digital Ecosystems Institute, eigenaar van adviesbureau Source2Innovate en Visiting Fellow aan Nyenrode Business Universiteit binnen het Center for Entrepreneurship, Governance and Stewardship. Zijn achtergrond ligt in informatica en informatiekunde. Via de middelbare technische school (MTS), de hogere technische school (HTS) en de Radboud Universiteit is hij bij Nyenrode Business Universiteit gekomen. Hij combineert praktijk met theorie, waarbij samenwerken vanuit ecosysteem-principes centraal staat.

In 2017 organiseerde Bart op Nyenrode in samenwerking met T-Systems Nederland een summit van waaruit het onderzoeksprogramma digitale ecosystemen gestart is. In de zomer van 2020 volgde uit dit programma de oprichting van het Digital Ecosystems Institute, waarbij intensief praktijkgericht onderzoek gedaan wordt naar digitale business ecosystemen in de platformeconomie.

Zijn missie is dat de mens beter in staat is om over organisaties heen met elkaar samen te werken. Het (eco)systeem-denken speelt daar een belangrijke rol en Bart wil dit gedachtegoed graag delen met professionals en onderzoekers.

Meer informatie