Angeline van Dijk, Agentschap Telecom

Afbeelding van Angeline van Dijk
Beeld: ©Angeline van Dijk

Over de spreker

Angeline van Dijk is directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het vergroten van de digitale weerbaarheid, cybersafety en de continuïteit en bereikbaarheid van de digitale infrastructuur.

Van Dijk heeft in haar carrière ervaring opgedaan bij de Rijksoverheid en in het bedrijfsleven. Ze werkte in diverse sectoren, zoals verkeer en vervoer, milieu, veiligheid en zorg. Binnen Agentschap Telecom zet zij zich in om de dynamiek rondom digitalisering van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en weerbaarheid van de digitale infrastructuur in goede banen te leiden. Zeker in het licht van de energietransitie is dat van groot belang voor Nederland. Want, zoals Van Dijk het zelf zegt: “De energietransitie is onlosmakelijk verbonden met de digitalisering en randvoorwaardelijk voor de groei en innovatie van andere sectoren. In het digitale ecosysteem is alles met elkaar verbonden en het is een geweldige uitdaging om daar vanuit Agentschap Telecom aan bij te kunnen dragen.”

Meer informatie