Schrijf je in

Met dit formulier schrijft u zich in voor de verschillende webinars.

  • Webinar 1 start om 10.00 uur
  • Webinar 2 start om 11.30 uur
  • Webinar 3 start om 13.00 uur
  • Webinar 4 start om 14.00 uur
  • Webinar 5 start om 15.00 uur

Registratieformulier online symposium Opstap naar weerbaarheid

Deze gegevens gebruiken we voor de interactie tijden het symposium.

Deze gegevens gebruiken we voor de interactie tijden het symposium.

U ontvangt informatie over het symposium op dit e-mailadres.

Deze gegevens gebruiken we voor de interactie tijden het symposium.

Deze gegevens gebruiken we om het programma van het symposium af te stemmen op de bezoekers.

actief in branche

Deze gegevens gebruiken we om het programma van het symposium af te stemmen op de bezoekers.

Aan welke webinar(s) wilt u deelnemen? - meer keuzes mogelijk.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw registratiegegevens worden, met uw toestemming, door Agentschap Telecom alleen gebruikt voor de communicatie over het symposium en het toezenden van informatie over symposia van Agentschap Telecom in de toekomst. Bij deze verwerking neemt het agentschap uw privacy in acht. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. De privacyverklaring en cookieverklaring vindt u hier: https://www.agentschaptelecom.nl/privacy

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt ter vervulling van een taak of belang van Agentschap Telecom: De persoonsgegevens in de verplichte velden zijn nodig voor het toezenden van informatie over het symposium en voor symposia van Agentschap Telecom in de toekomst.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door onze eigen medewerkers gebruikt om de inhoud van het symposium beter te kunnen toespitsen op de aanwezige deelnemers. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Met uitzondering van uw e-mailadres worden uw persoonsgegevens binnen 2 maanden na het symposium vernietigd. Uw e-mailadres wordt, met uw toestemming, negen maanden bewaard om u te kunnen informeren voor een volgend evenement.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Geïnteresseerd?