Halen we met een slim elektriciteitsnetwerk een paard van Troje binnen?

De energietransitie, vooral de toenemende elektrificatie in combinatie met duurzame bronnen, vraagt volgens experts om een slimmer elektriciteitsnetwerk. Waarom is dit slimme elektriciteitsnet nodig? Wat is 'slim'? En wie komt er in aanraking met de slimme elektriciteitsnetwerken?

Het verslimmen van het elektriciteitsnet brengt meer en meer digitalisering in deze netwerken. Hoe houden we het (cyber)veilig en betrouwbaar? Er zijn regels en wetten en er komt meer regelgeving aan, maar is dit voldoende? Wat kunnen de overheid en de markt doen om te voorkomen dat we met digitalisering het paard van Troje binnenhalen?

Sprekers

Inhoud

Tijdens dit webinar gaan we in op de toenemende elektrificatie. De groei van fluctuerende energiebronnen zoals zon en wind. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de noodzaak tot sturing door digitaliseren.

Ook gaan we het hebben over de noodzaak van digitalisering en de risico’s die we hiermee binnenhalen. Welke wetten en regels zijn er? Wat gaat er veranderen? Moet de overheid of zelfs de EU de regels verder aanscherpen? 

Het gaat niet over de vraag óf we moeten verduurzamen en inhoud moeten gaan geven aan het klimaatakkoord en de daarmee samenhangende energietransitie. Het gaat ook niet over hoe we dit precies inrichten in Nederland (plaatsen van on-shore en/of off-shore windmolens en zonneparken).

Aansluitende interactieve sessie

Na het webinar gaan wij in de online omgeving graag verder het gesprek aan. Bijvoorbeeld over de vraag:

  • hoe kunnen we optimaal bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en deze toch veilig en betrouwbaar houden?
  • wat kan de overheid hierin betekenen of wat wordt er verwacht van de overheid?

Tijd

11.30 – 12.15