Energietransitie en digitale ecosystemen: wie heeft welke rol?

Sprekers

Hoe verbinden en managen we het digitale ecosysteem rondom de energietransitie?

Afbakening van het dagthema ‘Energietransitie en digitale ecosystemen’. Energietransitie is ook een digitale transitie omdat deze met elkaar samenhangen. Zonder digitalisering geen energietransitie, zonder energietransitie geen digitalisering. Deze energietransitie heeft een groot digitaal ecosysteem tot gevolg. Wat is zo’n digitaal ecosysteem en wat is het belang van het in kaart brengen van dit systeem? Welke partijen zijn daarin vertegenwoordigd en met welke rollen en taken zijn zij daar onderdeel van?

Welke rol speelt Agentschap Telecom, als overheidspartij, in dit ecosysteem? Wat is de rol van  toezicht in een digitaal ecosysteem en hoe kun je dat zo goed mogelijk organiseren?

Online vervolg

Na afloop van het studio gedeelte van de webinar gaat de kennisuitwisseling online en interactief verder. U bent hierbij van harte uitgenodigd. In deze online omgeving kunt u verder praten, discussiëren en vragen stellen over de onderwerpen. De sprekers van de voorgaande webinar zijn hierbij ook aanwezig. Daarnaast is dit platform dé plek om informeel te netwerken en andere vakgenoten online te ontmoeten.

Tijd

10.15 - 11.00