Symposium Opstap naar weerbaarheid

Hartelijk dank voor uw deelname aan het online symposium Opstap naar weerbaarheid.

Bekijk hier de video-samenvatting van het symposium, de vragen die tijdens het symposium gesteld werden en de uitkomsten van de digitale ronde tafels. 

Digitale transitie: samenwerken in de keten

Het online symposium ‘Opstap naar weerbaarheid’ stond dit jaar geheel in het teken van digitale kansen en risico’s in de keten. Denk aan onderlinge afhankelijkheid die ontstaat door gedeelde infrastructuur en databeheer. Kortom, hoe pakt de digitale transitie uit voor uw organisatie in samenwerking met anderen? En hoe kan de overheid hierin faciliteren?

Het symposium vond plaats op donderdag 5 november 2020.