Installatie en gebruik

Heeft het apparaat een CE-markering? Met de CE-markering laat de producent zien dat zijn product voldoet aan de Europese regels. Die regels gaan onder andere over de storingsgevoeligheid en veiligheid van het apparaat. Ontbreekt de CE-markering? Dan raden we je af om het apparaat te installeren en te gebruiken. 

CE logo

Volg altijd de installatie- en gebruiksinstructies op. Je vindt ze in de handleiding van het product. Als je het apparaat niet goed installeert of gebruikt, kan het storen of onveilig zijn. Ontbreken de instructies, neem dan contact op met de aanbieder.

Apparaten die zenden en ontvangen kunnen elkaar beïnvloeden. Zet apparaten daarom niet te dichtbij elkaar en liever niet in een kast. Dit kan signalen negatief beïnvloeden en leiden tot storingen.
Zorg ervoor dat apparaten goed beveiligd zijn, zodat je hackers geen kans geeft. Bekijk daarom de praktische tips voor de beveiliging van slimme apparaten

Tegenwoordig zijn er voor goede wifiverspreiding in je woning prima oplossingen. Lees meer over hoe je het maximale uit je wifirouter haalt.