Agentschap Telecom

Walstations: maritiem frequentiegebruik vanaf de wal

Een walstation is een locatie op de vaste wal met een of meer radiozendapparaten voor communicatie met schepen.

Voorbeelden zijn verkeersbegeleiding bij bruggen, sluizen en havens. Voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de wal is een vergunning nodig.

Voor welke soorten radiocommunicatie is een vergunning verplicht?

Walstations communiceren doorgaans op drie manieren met scheepvaartverkeer en elkaar.

  • Via de marifoon (spraak). Een walstation dat een marifoon gebruikt, heeft een vergunning nodig. Bijzondere regels gelden rondom evenementen en, daarmee samenhangend, het gebruik van evenementenkanaal 88. Lees voor meer informatie verder op de pagina over kanaal 88.
  • Via radar en AIS (beeld)
  • Via AIS voor datacommunicatie

Gebruikt u maritieme frequenties via een van bovenstaande toepassingen vanaf de wal, dan is er een vergunning nodig. In de vergunning staan de gegevens van de antenne-inrichting en de precieze locatie van het walstation. U vermeldt ook de portofoons als u die op het walstation gebruikt. Een vergunning voor een walstation kan meer dan één locatie omvatten.

Vergunning aanvragen?

Wilt u een vergunning aanvragen voor een walstation? Dan kunt u het aanvraagformulier walstations gebruiken dat u vindt op onze formulierenpagina.