Agentschap Telecom

De marifoon: belangrijk communicatiemiddel

De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel op het water. Verder is het apparaat een communicatiemiddel voor contact met bijvoorbeeld sluismeesters, brugwachters of havenmeesters.

U heeft een directe verbinding met de wal, terwijl u tegelijkertijd andere schepen op de hoogte brengt van uw voorgenomen manoeuvres. Voor pleziervaarders is een marifoon niet verplicht, maar wel aan te raden. Vooral wanneer u op grote of druk bevaren vaarwegen vaart. Op vaarwegen waar beroeps- en pleziervaart elkaar kruisen, vergroot het gebruik van de marifoon de veiligheid.

Marifoon op binnenwateren

Gebruikt u uw marifoon op binnenwateren? Dan is het noodzakelijk dat deze een door Agentschap Telecom toegewezen ATIS-code uitzendt. ATIS staat voor Automatic Transmitter Identification System. Dit is de vertaling in cijfers van de radioroepnaam. Voor programmering van uw ATIS-code of advies hierover kunt u terecht bij uw leverancier. Het systeem zorgt voor automatische identificatie van maritieme radiozendapparatuur. U zendt de radioroepnaam van uw schip automatisch mee, als u uw marifoon gebruikt. Verkeersbegeleiders op verkeersposten, bruggen, sluizen en havenmeesters weten zo precies met wie ze contact hebben. Met behulp van ATIS zijn verkeersbegeleiders in staat om de scheepvaart goed in kaart te brengen. Ook kan er snel ingegrepen worden bij storingen en in geval van nood.

Welk zendvermogen stelt u in?

Op een aantal marifoons kunt u op hoog (25 watt) en laag (1 watt) vermogen zenden. Stel uw marifoon op de Nederlandse binnenwateren standaard in op 1 watt. Controleer dit voordat u gaat zenden. Het gebruik van lage vermogens voorkomt storingen. U heeft in Nederland op de binnenwateren bijna altijd voldoende bereik op 1 watt. Wanneer u een basiscertifcaat marifonie heeft, mag u alleen een marifoon op laag vermogen gebruiken.

Combi-marifoon: let u op de instellingen?

De combi-marifoon is een uitgebreidere versie van de marifoon, geschikt om te gebruiken op binnenwateren en op zee. Behalve ATIS heeft een combimarifoon DSC, wat staat voor ‘Digital Selective Calling’, een voor de zeevaart ontwikkeld digitaal nood- en oproepsysteem. Overschakelen gaat niet automatisch. Het is voor uw veiligheid wel belangrijk dat u de juiste instelling gebruikt. Als u op binnenwateren vaart met de combi-marifoon op de DSC-stand, dan zendt uw marifoon geen ATIS uit, en zendt u vermoedelijk met 25 Watt. U overtreedt in dat geval de gebruikersbepalingen. Ook op ruim binnenwater zoals het IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse stromen dient uw marifoon te functioneren volgens de binnenvaarteisen en ATIS uit te zenden. Op sommige ruime binnenwateren ontvangt de Kustwacht wel uw DSC-alarmering. Op zee waken Kustwacht en zeegaande beroepsvaart over DSC. Controleer dus telkens goed in welke stand uw combi-marifoon staat.

Gebruikerscertificaten en registratie

Het is niet nodig om een vergunning te hebben voor een marifoon of een combi-marifoon. Wel is melding van frequentiegebruik verplicht. Wij registreren u als gebruiker als u het juiste bedieningscertificaat bezit. Voor een marifoon op laag vermogen volstaat het basiscertificaat marifonie. Voor een marifoon op hoog vermogen en een combi-marifoon is het Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie verplicht.