Agentschap Telecom

Maritieme radiozendapparatuur

De beroepsvaart en de pleziervaart maken gebruik van maritieme radiozendapparaten.

Deze apparatuur is bedoeld om te communiceren met andere schepen, bruggen, sluizen, verkeersbegeleiders en de Kustwacht. Naast de marifoon zijn er verschillende typen noodradiobakens, die al dan niet automatisch alarmsignalen uitzenden bij calamiteiten.

Raadpleeg de lijst met maritieme radiozendapparatuur

Via deze lijst vindt u per apparaat of begrip uitleg over de werking en over verplichtingen rondom registratie, vergunning en het benodigde bedieningscertificaat: