Agentschap Telecom
Downloads

Maritieme evenementen: marifoonkanaal 88

Speciaal voor maritieme evenementen is marifoonkanaal VHF 88L (zend/ontvangst 157.425 MHz) beschikbaar, kortweg: kanaal 88. Via dit kanaal kunnen deelnemers en organisatoren onderling communiceren.

Door kanaal 88 te reserveren voor evenementen, ondervinden andere marifoongebruikers op overige kanalen geen hinder van de communicatie. De organisatie en deelnemers van het evenement hebben bovendien in het algemeen niet te maken met storing door andere gebruikers op het evenementenkanaal 88.

Let op: in nieuwere types marifoons (geleverd vanaf 2000) is kanaal 88 standaard als simplex frequentie geprogrammeerd. In oudere marifoons, dus geleverd voor 2000, kan kanaal 88 nog duplex zijn geprogrammeerd. Hierdoor is communicatie met andere schepen niet mogelijk. Een installateur kan de programmering van deze frequentie van uw marifoon voor u aanpassen.

Melding bij gebruik op het water

Om storingvrij gebruik zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, vraagt Agentschap Telecom organisatoren van evenementen het gebruik van kanaal 88 vooraf te melden. Zo proberen we te voorkomen dat evenementen vlak bij elkaar gehouden worden. Uw melding is kosteloos als het gebruik van kanaal 88 op het water vanaf schepen plaatsvindt. U kunt uw melding aan ons doorgeven via email of via het formulier dat u vindt op onze contactpagina.

Wij vragen u om de volgende gegevens:

  • Naam van het evenement en omschrijving ervan;
  • Naam van de organisatie met contactgegevens en telefonische bereikbaarheid;
  • Locatie en omschrijving van het gebied waar communicatie via kanaal 88 zal gaan;
  • Aanvang en einde (datum en tijdstippen) van het evenement.

Melding bij gebruik van portofoons op de wal

Als u kanaal 88 tijdens het evenement ook portofoons op de wal gebruikt, bijvoorbeeld op een haventerrein of op steigers, dan meldt u vooraf schriftelijk (per email of via het contactformulier) de volgende gegevens:

  • Naam van het evenement en omschrijving ervan;
  • Naam van de organisatie met contactgegevens en telefonische bereikbaarheid;
  • Locatie waar u de portofoons op de wal zult gebruiken en in welke periode;
  • Aantal te gebruiken portofoons op het evenemententerrein;
  • Het geldige dossiernummer waarmee de portofoons staan geregistreerd bij Agentschap Telecom, en met welke ATIS code deze zijn geprogrammeerd.

Melding bij gebruik van vaste marifoon op de wal

Als u tijdens een maritiem evenement gebruik maakt van een vaste marifooninstallatie, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht.  Dat doet u met het formulier dat u rechts onder downloads vindt. Doet u de aanvraag tijdig, minimaal een maand voor aanvang van het evenement.