Agentschap Telecom

Geregistreerde radioroepnamen en MMSI

Geregistreerde gebruikers van maritieme frequentieruimte krijgen unieke identificatiecodes toegewezen. Iedere gebruiker krijgt minimaal een radioroepnaam toegewezen van Agentschap Telecom en indien nodig een MMSI-nummer.

MMSI-nummers zijn noodzakelijk als u AIS, een EPIRB of DSC gebruikt. Zo is uw schip goed te identificeren door onder meer hulpdiensten.

Laat u uw maritieme radiozendapparatuur programmeren of resetten? Neem dan uw registratie mee naar de winkel.

Radioroepnamen: unieke identificatie

De scheepvaart gebruikt in het algemeen radioroepnamen, als unieke identificatie tijdens radiocommunicatie. In de binnenvaart is naast de radioroepnaam de ATIS-code belangrijk. Op de binnenwateren is gebruik van ATIS verplicht. ATIS is de tiencijferige codering van de radioroepnaam. De toegewezen ATIS code en - waar van toepassing - het MMSI-nummer moeten correct worden geprogrammeerd in de betreffende radiozendapparaten. Ze worden automatisch uitgezonden bij gebruik van deze zendapparatuur. U krijgt als frequentiegebruiker voor uw schip een radioroepnaam als u zich registreert in het gebruikersregister. De radioroepnaam is een unieke combinatie van letters en cijfers of alleen letters. Nederlandse radioroepnamen voor schepen beginnen altijd met een P. Toewijzing gebeurt op basis van internationale afspraken.

MMSI

MMSI staat voor Maritime Mobile Service Identity. Het is een cijfercode voor identificatie van DSC-apparatuur, EPIRB en AIS. Een MMSI bestaat uit 9 cijfers. Aan Nederland zijn door de ITU (International Telecommunication Union) de landcodes 244, 245 en 246 toegewezen. Walstations beginnen met 00, gevolgd door de landcode. Gebruikt u DSC? Na een oproep op VHF DSC kanaal 70 of VHF kanaal 16 en contact met het Nederlandse Kustwachtcentrum in Den Helder (MMSI-code 002442000) krijgt een schip, afhankelijk van zijn positie, een werkkanaal toegewezen. Wilt u een MMSI-nummer aanvragen? Bezoek dan onze vraag-antwoordpagina.

Overige identificatiecodes

Wilt u meer weten over identificatiecodes? Zie onze papgina over Toewijzing Maritieme Roepletters.