Agentschap Telecom

Bescherming maritieme frequenties

Frequenties in de scheepvaart: het beschermen waard

In de scheepvaart draagt radiocommunicatie sterk bij aan de veiligheid. Met hulp van de marifoon en andere maritieme radiozendapparatuur communiceren schepen met elkaar en met de wal. Door gebruik te maken van radiocommunicatie en verkeersbegeleidingssystemen is scheepvaart veiliger en efficiënter  te regelen. Het vergroot de overlevingskansen voor opvarenden in geval van nood maar draagt ook bij aan de veiligheid in havens en op rivieren. Dankzij de marifoon, maar ook allerlei noodradiobakens, kunnen hulpdiensten snel en effectief optreden. De radioapparatuur werkt alleen goed als de frequentieruimte goed bruikbaar is. Agentschap Telecom beschermt daarom frequenties voor scheepvaartcommunicatie.

Hoe beschermen we de scheepvaartcommunicatie?

Agentschap Telecom beschermt de maritieme frequenties door toezicht te houden op het gebruik ervan. We registeren gebruikers van maritieme frequentieruimte en verstrekken bedieningscertificaten. Om de veiligheid te garanderen, treden we op tegen verstoorders van scheepvaartcommunicatie. Overtreders van de Telecommunicatiewet of vergunningvoorschriften lopen kans op een boete en inbeslagname van hun apparatuur. We steken zoveel mogelijk energie in voorlichting. Daarnaast voeren we technische inspecties uit. We monitoren na storingsmeldingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Onze medewerkers hebben voortdurend contact met mensen in de scheepvaartsector.  We bespreken nieuwe ontwikkelingen met vertegenwoordigers van de beroepsvaart, maar ook met brancheorganisaties zoals ontwikkelaars, leveranciers van radiozendapparatuur, Koninklijke Schuttevaer, de ANWB, havenorganisaties en andere overheden. Tegelijkertijd praat Agentschap Telecom mee op internationaal niveau, bijvoorbeeld in de IMO (International Maritime Organisation) en de International Telecommunication Union (ITU). Zo kunnen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen.