Agentschap Telecom

Beroepsvaart

Radiocommunicatie voor de beroepsvaart

In Nederland werken ruim 10.000 mensen aan boord van zeeschepen, binnenvaartschepen en vissersvaartuigen. Ze communiceren voor de veiligheid op het water met andere beroepsvaarders, pleziervaarders en met walstations, zoals verkeersleiders en hulpdiensten. Dit gebeurt met maritieme radiozendapparatuur, met name via de marifoon. Hiervoor kunnen schepen gebruik maken van maritieme frequentieruimte.

Geen vergunning, wel registratieplicht

De scheepvaart hoeft sinds 2008 voor het gebruik van de meeste maritieme frequenties geen vergunning meer aan te vragen. Wel is registratie van het frequentiegebruik bij Agentschap Telecom een vereiste, voordat u uw radiozendapparatuur in gebruik neemt. Gaat u andersoortige apparatuur of nieuwe frequenties gebruiken? Dan werkt u uw registratie bij door een wijziging door te geven. Een volledige en juiste registratie zorgt voor een snelle identificatie van het schip, onder andere in geval van nood.

Bedieningscertificaat verplicht

Iedereen die op het water gebruik maakt van maritieme radiofrequenties, heeft een geldig bedieningscertificaat nodig. Geen certificaat? U mag ook onder toezicht van een houder van het juiste bedieningscertificaat de maritieme radiozendapparatuur bedienen. Heeft u geen geldig bedieningscertificaat en gebruikt u maritieme frequenties? Dan riskeert u een boete. Meer weten over certificaten, de opleidingen hiervoor en de examens die u kunt afleggen? Kijk op de pagina over het bedieningscertificaat.

Zendvermogen marifoon: bewust kiezen

Er zijn verschillen tussen het gebruik van frequentieruimte voor de marifoon op binnenwateren en op zee. Met uw marifoon kunt u op hoog (25 watt) en laag (1 watt) vermogen zenden. Stel uw marifoon op de Nederlandse binnenwateren standaard in op 1 watt. Dit kunt u veelal op het display van uw marifoon aflezen. Op veel marifoonkanalen gebeurt het terugschakelen naar laag vermogen niet automatisch. In dat geval schakelt u zelf de marifoon op 1 watt. Zo voorkomt u storing ergens anders, bijvoorbeeld op verderop gelegen stations. U heeft in Nederland op de binnenwateren bijna altijd voldoende bereik op 1 watt. In noodsituaties mag u hoog zendvermogen (25 watt) gebruiken. En ook op zee is hoog zendvermogen toegestaan.

Niet vergeten: melding voor gebruik van noodradiobakens

De ontwikkelingen in de maritieme radiocommunicatie gaan in een snel tempo. Zo zijn er steeds meer verschillende soorten noodradiobakens op de markt voor noodgevallen. Als een schip of opvarende in moeilijkheden komt, kunnen hulpdiensten te hulp schieten door op de automatische noodsignalen af te gaan. Daarom is een goede registratie van frequentiegebruik voor al uw noodradiobakens van levensbelang. Lees verder op de pagina over maritieme radiozendapparaten.

Uitrusting met AIS ook verplicht op de Nederlandse binnenwateren

Is uw schip 20 meter of langer en vaart u op de Nederlandse binnenwateren? Dan is het verplicht om apparatuur met AIS (Automatic Identification System) te gebruiken. Wie AIS wil gebruiken moet zich registeren bij Agentschap Telecom. Ook hebt u een bedieningscertificaat nodig. Meer informatie vindt u op onze webpagina over AIS