Niet-landelijke commerciële FM-vergunninghouders hebben de verplichting om hun programma’s voor een deel van de zendtijd tussen 07.00 en 19.00 uur te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. De vergunninghouders hebben bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 zelf een percentage regiogerichte programmering geboden. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van de geboden percentages regiogerichtheid.

Criteria

Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio. De regio is het vergunde verzorgingsgebied (ook wel het groene gebied genoemd) van de zender.

Agentschap Telecom heeft in 2016 uitvoerig met de vergunninghouders gecommuniceerd over de criteria. De betreffende correspondentie vindt u hieronder:

In 2017 zijn door vergunninghouders aanvullende vragen gesteld. Een weergave van die vragen en antwoorden vindt u hieronder:

Nieuwe vragen en antwoorden over regiogerichtheid (2017)

Modernisering regiogerichtheidseis

Alleen bij een veiling kan de regiogerichtheidseis worden gemoderniseerd. De regiogerichtheidseis staat niet langer in nieuw verdeelde vergunningen. Op basis van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 geldt een percentage van 10%. Niet-landelijke commerciële radio omroepen kunnen hun huidige vergunning laten intrekken indien zij niet langer kunnen of willen voldoen aan het percentage regiogerichtheid in hun vergunning. Daarbij kunnen zij ervoor kiezen om de feitelijke intrekking te laten plaatsvinden per datum van nieuwe uitgifte na veiling van de frequentieruimte. Voor een dergelijk verzoek is het formulier intrekken FM-vergunning en DAB beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Zie ook de volgende informatie op rechtspraak.nl: