Agentschap Telecom

Zendamateurs in en uit het buitenland

Neemt u uw zendapparatuur mee naar het buitenland? Bereidt u zich dan goed voor, het naleven van de regels in het buitenland is uw eigen verantwoordelijkheid. Op de pagina 'Voorschriften buitenlandse zendamateurs' vindt u de regels voor bezoekende zendamateurs uit het buitenland. 

Landen met en zonder CEPT-regeling


Voor een kort verblijf in het buitenland (tot 60 dagen) zijn er twee mogelijkheden:

  1. Het land waar u heen gaat heeft de voor u geldende CEPT-regeling geïmplementeerd. De CEPT-regelingen TR61-01 en TR61-02 voor F-registraties en ECC Rec 05/06 voor N-registraties zijn internationale regels voor radiozendamateurs. Sommige landen hebben alle drie geïmplementeerd, sommige één of twee;
  2. Het land waar u heen gaat heeft de voor u geldende CEPT-regeling niet geïmplementeerd.

In landen die gebruik maken van de voor u van toepassing zijnde CEPT-regeling mag u gebruik maken van uw zendapparatuur. U heeft in dit geval geen afzonderlijke vergunning van het betreffende land nodig.  
Maakt het land dat u bezoekt geen gebruik van de voor u geldende regeling? Dan kunt u als u een F-registratie hebt in de meeste gevallen een tijdelijke vergunning aanvragen. Voor N-registraties is dit bijna niet mogelijk.
De voorwaarden voor de aanvraag en het uiteindelijk gebruik van de frequentieruimte kunnen per land verschillen. Voor een aanvraag is meestal een internationaal bewijs vereist van uw registratie in Nederland. Dit is HAREC voor F en een separate verklaring voor N. Dit bewijs kunt u via onze website opvragen.

Gaat u langdurig naar een ander land? Dan moet u in dat land een reguliere vergunning aanvragen. Dit kan op basis van TR61-02, u dient in het buitenland de HAREC te overleggen.

Toegestane banden, vermogens en modes

Uit voorgaande weet u nu of u als radiozendamateur in een bepaald land erkend wordt. Nu moet u nog uitzoeken welke banden, vermogens en zendmodes lokaal zijn toegestaan. Dit verschilt per land en verandert regelmatig. Check daarom de betreffende website van het land waar u heen gaat.

Controle

Zonder vergunning is gebruik van amateurfrequenties in geen enkel land toegestaan. U kunt tijdens uw verblijf gecontroleerd worden door lokale instanties. U moet dan de meertalige brief die u bij uw registratie hebt gekregen kunnen tonen. Deze brief voldoet aan de eisen uit TR61-01 of ECC Rec 05/06. Het registratie pasje voldoet niet en is alleen in Nederland geldig.

Nadere informatie

Meer informatie kunt u krijgen via de website van de autoriteit van het land waar u heen gaat. De Nederlandse verenigingen voor radiozendamateurs, zoals VERON en VRZA, kunnen u ook vaak verder helpen. Uitgebreidere informatie over de CEPT-regeling vindt u op de website www.cept.org en in onze leafletUitzenden in het buitenland.