Agentschap Telecom

Vragen en antwoorden Radiozendamateurs

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het afleggen van een examen, het wijzigen van uw gegevens en het aanvragen van een call cq. roepletters

Hoe kan ik inloggen in het gebruikersregister?

U kunt in het gebruikersregister inloggen met uw DigiD. Bij het onderdeel 'registreren radiozendamateurs' op onze website vindt u hier meer informatie over. Ook leest u daar wat u kunt doen als u geen DigiD heeft.

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

U kunt in het gebruiksregister zelf uw gegevens wijzigen. De procedure hiervoor is als volgt:

 1. Open het Gebruikersregister (het kan druk zijn, probeert u het dan later nog eens)
 2. Kies ‘inloggen
 3. U kunt hier inloggen met uw DigiD of met relatienummer en wachtwoord
 4. Klik uw registratienummer aan
 5. Scroll naar beneden en klik op ‘wijzigen’
 6. Als u klaar bent kiest u voor ‘gereed’

Let op: wijzigingen moeten binnen 30 kalenderdagen na datum van de opgetreden wijziging worden doorgegeven.

Inloggen met relatienummer en wachtwoord lukt niet, wat moet ik doen?

Om in te loggen in het gebruikersregister, hebt u sinds 2009 een DigiD nodig. Inloggen met relatienummer en wachtwoord is alleen nog mogelijk voor bedrijven en voor particulieren die in het buitenland wonen en daardoor niet de beschikking hebben over een DigiD code.

NB: Wilt u uw registratie aanpassen of intrekken, dan hebt u daarvoor uw eigen DigiD nodig. Het is niet mogelijk de DigiD van uw partner of huisgenoot te gebruiken.

Hoe kan ik mijn registratie intrekken?

U kunt in het Gebruikersregister zelf uw registratie intrekken. De procedure hiervoor is als volgt:

 1. Open het gebruiksregister (het kan druk zijn, probeert u het dan later nog eens)
 2. Kies ‘inloggen’
 3. U kunt hier inloggen met uw DigiD of met relatienummer en wachtwoord.
 4. Klik uw registratienummer aan
 5. Klik op: ‘intrekken’
 6. Hierna kiest u voor ‘gereed’
Waar kan ik examen doen?

Wilt u een N- of F-examen doen voor radiozendamateur, neemt u dan contact op met:

Stichting Radio Examens
Von Weberlaan 38
3055 HZ  ROTTERDAM
Telefoon: (010) 418 4329

E-mailadres: info@radio-examen.nl
website Stichting Radio Examens

 

Ben ik geslaagd voor mijn radiozendamateur examen?

Voor informatie over een diploma (bewijs dat u bent geslaagd) kunnen wij u niet informeren. Die informatie kunt u opvragen bij de exameninstantie waar u examen hebt gedaan.

Ik ben niet in staat aan een regulier examen deel te nemen, wat nu?

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan Agentschap Telecom toestemming geven voor een bijzonder examen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek (laten) indienen bij het agentschap. Agentschap Telecom beoordeelt dan of u voor een bijzonder examen in aanmerking komt en zo ja, op welke manier het examen zal worden afgenomen.

Kan ik in Nederland morse-examen doen?

Het is niet meer mogelijk om in Nederland morse-examen te doen. Reden hiervoor is dat in Nederland geen morseverplichtingen meer worden opgelegd. De huidige exameneisen voor F en N vindt u in de examenregeling.

Het agentschap erkent wel het CW-examen afgenomen door de Belgische administratie BIPT om in Nederland een CW-included vermelding te krijgen bij een F-registratie.

Daarnaast worden ook de volgende certifcaten erkend:

- Certificaat van bekwaamheid als Radio-Officier der Eerste Klasse
- Certificaat van bekwaamheid als Radiotelegrafist der Eerste Klasse
- Certificaat van bekwaamheid als Radio-Officier der Tweede Klasse
- Certificaat van bekwaamheid als Radiotelegrafist der Tweede Klasse
- Bewijs van bevoegdheid als Boordtelegrafist
- Algemeen Certificaat van bekwaamheid als Radio-Officier voor de Maritieme Mobiele Dienst
- Vak-examen Kustradiotelegraafdienst.

In Nederland valt het amateurgebruik onder de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Buitenlandse administraties kunnen echter afwijkende eisen stellen.
 

Moet ik mijn antenne registreren in het Antenneregister?

Alle radiozendamateurs die bij Agentschap Telecom staan geregistreerd als gebruiker van frequentieruimte moeten gegevens aanleveren voor het nieuwe Antenneregister. Dit kunt u doen door door uw antennegegevens in te voeren in het Gebruikersregister. Voor zendamateurs is de grens van 10 dB Watt ERP zendvermogen, die is gesteld voor vergunninghouders van antenne-installaties, niet van toepassing.

Bovenstaand besluit is terug te vinden in hoofdstuk 4A van de Telecommunicatiewet, artikel 20b lid c. De toelichting op dit artikel kan verschillend worden opgevat. Het Besluit, dus dat wat in de wet zelf staat, is echter leidend: het uitgangspunt van artikel 20b lid c is dat uit een registratie als radiozendamateur volgt dat een radiozendamateur kan en wil zenden. Daarom dienen de antennes van alle geregistreerde radiozendamateurs in het register te worden opgenomen.

Hoe vaak moet ik mijn gegevens aanleveren?

Wij vragen u om de vereiste gegevens bij de eerste keer dat u een melding doet, aan te leveren via het gebruikersregister. 

Wijzigingen en gegevens van nieuwe antenne-installaties moet  u ook doorgeven via het gebruikersregister.
Let op: dit moet wel binnen 30 kalenderdagen na datum van de opgetreden wijziging!

Worden mijn persoonsgegevens in het Antenneregister openbaar gemaakt?

Nee, uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt in het Antenneregister.

Hoe kan ik een verenigingscall aanvragen?

Om een verenigingscall toegewezen te kunnen krijgen, vragen we u het aanvraagformulier inloggegevens in te vullen dat u vindt op onze formulierenpagina. Bij het inzenden voegt u de volgende documenten bij:

 • een kopie van de verenigingsstatuten of in geval van een stichting de statutaire doelstelling(en);
 • informatie waaruit blijkt dat ledental, samenstelling en doelstelling van de vereniging of stichting representatief zijn voor het behartigen van de amateurdoeleinden;
 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Bovendien vragen we u wie namens de vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van het verenigingsstation. Na de registratie krijgt u een registratiebewijs toegestuurd met PI4-call. De registratie is onbeperkt geldig. Met ingang van 2016 worden er jaarlijks registatiekosten in rekening gebracht. Meer informatie vindt u op onze tarievenpagina.

Hoe kan ik tijdelijke roepletters aanvragen?

Om te kunnen deelnemen aan een contest, kunt u tijdelijke roepletters aanvragen. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op onze formulierenpagina. Een bijzondere identificatie kan per activiteit worden aangevraagd voor een periode van maximaal 28 dagen.
Als een georganiseerde radiowedstrijd uit meerdere onderdelen bestaat die tezamen leiden tot één klassering, kan een bijzondere identificatie voor een langere periode worden gereserveerd, de maximumtermijn hiervoor 1 is jaar.