Tarieven en betalen radiozendamateurs

U betaalt ieder jaar voor uw registratie. Ook moet u betalen als u examen doet. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De tarieven voor 2019 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2019

Verdeelsleutel Tarief
Registratie Per registratie € 38

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 33

Frequentiegebruik relaisstations en bakenstattions radiozendamateur

Per vergunning en/of per geplande eenheid € 172

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

Per vergunning en/of per geplande eenheid € 61

Examen categorie N

Per examen

€ 68

Examen categorie F

Per examen

€ 68

Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratie

Per certificaat

€ 30