Tarieven en betalen radiozendamateurs

U betaalt ieder jaar voor uw registratie. Ook moet u betalen als u examen doet. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De tarieven voor 2019 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Let op: In het overzicht hieronder staan de bedragen voor 2018.

Overzicht tarieven 2018
Verdeelsleutel perTarief
RegistratiePer registratie€ 34
Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenenPer vergunning€ 30
Onbemand frequentiegebruik radiozendamateursPer vergunning€ 156
Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbandenPer vergunning€ 55
Examen categorie NPer examen€ 62
Examen categorie FPer examen€ 62
Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratiePer certificaat€ 28
Brontabel als csv (469 bytes)