Tarieven en betalen radiozendamateurs

U betaalt ieder jaar voor uw registratie. Ook moet u betalen als u examen doet. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De tarieven voor 2020 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2020

Verdeelsleutel Tarief
Registratie bij volledige zelfstandige digitale melding Per registratie €42*
Registratie bij niet volledig zelfstandige digitale melding Per registratie €57*

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€37

Frequentiegebruik relaisstations en bakenstattions radiozendamateur

Per vergunning en/of per geplande eenheid €184

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

Per vergunning en/of per geplande eenheid €68

Examen categorie N

Per examen

€68

Examen categorie F

Per examen

€68

Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratie

Per certificaat

€73

*U betaalt €42 voor een digitale aanvraag van uw melding en registratie. Voor een schriftelijke aanvraag betaalt u het hogere tarief van €57. U bespaart dus €15 bij een digitale aanvraag, omdat dit volledig elektronisch verwerkt kan worden. U kunt deze digitale aanvraag zelf doen in Mijn Agentschap Telecom.

Tarieven 2021 bekend

De tarieven voor 2021 zijn bekend. Deze kunt u vinden in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021.