Agentschap Telecom

Tarieven radiozendamateurs

Als radiozendamateur moet u zich registreren. Soms hebben radiozendamateurs een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor onbemand frequentiegebruik.

In de meeste gevallen hebben radiozendamateurs geen vergunning nodig voor frequentiegebruik. Wel is het voor een veilig gebruik van radiofrequenties verplicht om een examen te halen, een registratiebewijs met uw roepletters aan te vragen en uw vaste antenne-installatie te melden. Examens worden verzorgd door private partijen. Er geldt een wettelijk maximumbedrag voor de jaarlijkse vergoedingen die de instanties in rekening mogen brengen. Dit bedrag vindt u terug in het tarievenoverzicht.

Categorie

Tarief

Soort tarief

Verdeelsleutel
per

Registratie € 31 Uitvoering en handhaving Registratie
Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen € 29 Uitvoering Vergunning
Onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs € 153 Uitvoering Vergunning
Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden € 54 Uitvoering en Toezicht Vergunning
Examen categorie N € 61 Uitvoering Per examen
Examen categorie F € 61 Uitvoering Per examen
Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratie € 27 Uitvoering Per certificaat