Tarieven en betalen radiozendamateurs

U betaalt ieder jaar voor uw registratie. Ook moet u betalen als u examen doet. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De tarieven voor 2021 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2021

Verdeelsleutel Tarief
Registratie bij volledige zelfstandige digitale melding Per registratie €44*
Registratie bij niet volledig zelfstandige digitale melding Per registratie €59*

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€41

Frequentiegebruik relaisstations en bakenstations radiozendamateur

Per vergunning en/of per geplande eenheid €201

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

Per vergunning en/of per geplande eenheid €74

Examen categorie N

Per examen

€71

Examen categorie F

Per examen

€71

Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratie

Per certificaat

€76

*U betaalt €44 voor een digitale aanvraag van uw melding en registratie. Voor een schriftelijke aanvraag betaalt u het hogere tarief van €59. U bespaart dus €15 bij een digitale aanvraag, omdat dit volledig elektronisch verwerkt kan worden. U kunt deze digitale aanvraag zelf doen in Mijn Agentschap Telecom.

Vragen over facturen

Heeft u vragen over uw factuur? Bekijk dan de uitleg over facturen en bezwaar maken of de veelgestelde vragen over de jaarfactuur