Agentschap Telecom

Registratiebewijs

Bewijs van registratie

Als u uw gegevens heeft ingevuld in het gebruikersregister, ontvangt u per post een bewijs van registratie. Dit registratiebewijs is alleen bestemd voor frequentiegebruik in Nederland. Het heeft het formaat van een creditkaart.

Internationale licentie

Voor frequentiegebruik in het buitenland ontvangt u ook een bewijs op A4-formaat. Dit is de ‘Radio Amateur Station Licence’. Dat voldoet onder meer aan de bepalingen van de International Telecommunication Union (ITU). Hiermee kunt u in het buitenland, waar soms nog een vergunningplicht voor radiozendamateurs geldt, aantonen dat u bevoegd bent om gebruik te maken van frequentieruimte voor radiozendamateurs. Verenigingen en onderwijsinstellingen krijgen dit internationale bewijs niet: voor hen is het niet toegestaan als radiozendamateur vanuit het buitenland te opereren. Lees meer over frequentiegebruik door Nederlandse radiozendamateurs in het buitenland.