Agentschap Telecom

Onbemand frequentiegebruik

Een van de voorschriften voor radiozendamateurs is dat ze fysiek bij hun radioapparatuur aanwezig moeten zijn tijdens het gebruik ervan. Radiozendamateurs maken echter soms gebruik van radioapparatuur zonder er zelf bij aanwezig te zijn. Dit noemen we onbemand frequentiegebruik. Op deze pagina leest u welke regels dan van toepassing zijn.

Vergunning voor onbemande stations

Onbemand zenden mag alleen met een vergunning. De vergunningen zorgen ervoor dat duidelijk is waar de onbemande stations staan en wie ervoor verantwoordelijk is. Het agentschap plant de antennehoogte, de frequentie en het uitgestraalde vermogen en stemt dit af op omliggende stations in binnen- en buitenland. Ook hebben de onbemande stations eigen radioroepnamen, zodat ze te herkennen zijn.  Een vergunning vraagt u aan met het formulier 'aanvraag onbemand frequentiegebruik' dat u vindt op onze formulierenpagina.

Voorbeelden van onbemande stations

Onbemande stations zijn bijvoorbeeld radiobakens en repeaters, ook wel relaisstations genoemd. Radiozendamateurs bouwen er netwerken mee. Repeaters zijn bedoeld om radiosignalen te herhalen, waardoor het communicatiebereik wordt vergroot, met name voor de communicatie tussen mobiele zendamateurstations. Radiobakens zijn bedoeld om vast te kunnen stellen of er propagatie is naar een bepaald punt op de wereld in een bepaalde frequentieband. Als het baken te horen is, is deze propagatie aanwezig.

Repeaters: alleen met vergunning

Sommige radiozendamateurs hebben een radiostation dat op afstand kan worden bediend. Als de zendamateur zelf de enige is die het radiostation kan bedienen, is dit gebruik toegestaan. Als dit radiostation ook door andere registratiehouders te bedienen is voor het maken van een verbinding, dan functioneert dit radiostation als een repeater. Het gebruik van een repeater is alleen toegestaan als door Agentschap Telecom een vergunning is verleend voor onbemand frequentiegebruik.

Meer weten?

Leest u dan de beleidsnotitie voor vergunningen voor onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs.