Agentschap Telecom

Antenneregister

Het Antenneregister

Antennes maken draadloze telecommunicatie mogelijk. Hun aantal groeit. Er zijn op dit moment geen wetenschappelijke bewijzen dat elektromagnetische velden van  zendantennes in de publieke leefomgeving een nadelig effect hebben op de gezondheid. De groei van het aantal antennes in Nederland roept bij burgers en instanties toch vragen op omtrent mogelijke effecten op de gezondheid. Het bieden van feitelijke informatie over antennes, hun zendkarakteristieken en de locatie geeft transparantie en is een eerste vereiste om vragen van het publiek te kunnen beantwoorden. Hiervoor dient het Antenneregister. Het geeft iedereen vrij toegang tot informatie over vast opgestelde antenne-installaties. Eigenaren van zendantennes, zoals operators maar ook radiozendamateurs, leveren deze gegevens aan bij Agentschap Telecom.

Radiozendamateurs en het Antenneregister

Radiozendamateurs die een vaste zendantenne hebben, zijn verplicht in het gebruikersregister aan te geven dat ze een antenne-installatie hebben. In het Antenneregister staat de precieze positie van uw antenne aangegeven. Uw persoonlijke gegevens worden niet zichtbaar in het Antenneregister. Sommige radiozendamateurs hebben meer antennes, die op verschillende adressen staan. Hiervoor kunnen in het gebruikersregister meerdere antennes worden ingevoerd.

Hoe geeft u wijzigingen door?

U kunt wijzigingen doorgeven via het gebruikersregister.

Verwijdert u uw antenne?

Verwijdert u uw antenne maar blijft u wel geregistreerd als radiozendamateur? Dan geeft u dit aan in het gebruikersregister. Dit doet u door bij de vraag ‘Heeft u een antenne-opstelling’ de optie ‘nee’ aan te klikken. Het Antennebureau verwijdert de antenne dan uit het Antenneregister.

Wanneer is uw antenne zichtbaar in het Antenneregister?

Na registratie duurt het maximaal 7 dagen voordat het Antenneregister de antenne toont. Stuurt u de gegevens per post? Dan duurt het maximaal 30 dagen voor uw antenne in het Antenneregister te zien is. Dat komt doordat we dan uw gegevens met de hand verwerken. Kijk op onze pagina over registratie voor meer informatie over het toesturen per post.