Agentschap Telecom
Zie ook

Ontwikkelingen Radiozendamateurs

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest recente berichten voor Radiozendamateurs. Datum laatste wijziging: 28 maart 2017.

Wijziging in regelgeving radiozendamateurs per 1 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 wordt de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 gewijzigd. Deze regeling staan de voorwaarden waaronder radiozendamateurs frequentieruimte mogen gebruiken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Als gevolg van een internationale afspraak wordt de allocatie voor radiozendamateurs op secundaire basis in de 5 MHz frequentieband aangepast naar 5,351.5-5,366.5 MHz met maximaal 15 Watt e.i.r.p.
  • Het verbod op crossbandverbindingen voor de 4- en 6-meterband (50 en 70 MHz) wordt geschrapt.

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs. Lees de wijzigingen in het nieuwsbericht.

Verslag amateuroverleg beschikbaar

Op 13 oktober jongstleden heeft in Amersfoort een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VERON en VRZA en Agentschap Telecom. Het verslag van dit overleg is inmiddels beschikbaar en te vinden op de websites van beide verenigingen.

Tussentijdse intrekking vergunning onbemand frequentiegebruik

Lees meer...

Dialoogsessies over primair gebruik door radiozendamateurs, met name in de 70 cm band

Op 26 januari 2015 hebben de Amateurverenigingen VERON en VRZA en Agentschap Telecom  gesproken over gedeeld frequentiegebruik. Lees meer...

Naar het buitenland

Neemt u als u naar het buitenland gaat uw zendapparatuur mee? Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat? U kunt dan het best vooraf uit zoeken wat er wel en niet mag in het land van uw bestemming. Lees meer...

Bevriezingstermijn bij intrekking vergunning

Agentschap Telecom hanteert voortaan een ‘bevriezingstermijn’ van een maand wanneer een vergunning tussentijds wordt ingetrokken. Lees meer...

Gele kaart

Vanaf 1 januari 2014 kan Agentschap Telecom een gele kaart uitdelen. Dit gebeurt wanneer er overtredingen worden geconstateerd van de gebruiksbepalingen voor amateurfrequentiegebruik. De eerste gele kaart is uitgedeeld op 13 januari 2014.

Dialoogessie juni 2013

Op 24 juni 2013 sprak Agentschap Telecom tijdens een dialoogsessie met een aantal radiozendamateurs over mogelijke verbeterpunten in de dienstverlening. Lees meer...