Agentschap Telecom
Zie ook

Ontwikkelingen Radiozendamateurs

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest recente berichten voor Radiozendamateurs.

Datum laatste wijziging: 9 november 2017.

Bestuurlijke boete en gele kaarten

Agentschap Telecom heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een zendamateur die zijn radioroepnaam niet of onvoldoende heeft gebruikt. Ondanks waarschuwingen veranderde het gedrag van deze zendamateur niet, met deze boete als gevolg. Ook heeft het Agentschap Telecom meerdere gele kaarten uitgedeeld. Het betrof het niet of onjuist gebruik van radioroepnamen tijdens het maken van verbindingen en het gebruik van frequenties die niet aan de betreffende zendamateur waren toegewezen.

 Dag van de Radioamateur

Tijdens de dag van de radioamateur, op 4 november, was ook Agentschap Telecom aanwezig. De afdeling Toezicht toonde haar nieuwe dienstvoertuigen voor storingsmeldingen en bijbehorende meetapparatuur. Ook benadrukte Toezicht de volgende aandachtspunten voor radiozendamateurs:

 •  De 6 megahertz-band (6635 kHz) is geen amateurband.
 • Bent u zendamateur en maakt u verbinding met een niet-zendamateur op een vergunningsvrije frequentie? Gebruik dan daarvoor bestemde apparatuur (en niet uw amateurapparatuur).
 • Gedrags- en intruder problemen helpen te voorkomen? Gebruik dan consequent uw roepnaam.
 • Het maken van een verbinding met een niet-zendamateur is niet toegestaan.
 • Houd uw registratiegegevens up to date. Daarmee voorkomt u dat Agentschap Telecom geen contact met u op kan nemen door bijvoorbeeld onjuiste contact gegevens.
 • PLC (nieuwere units) maakt tegenwoordig gebruik van frequenties tot 68 megahertz.
 • Het (volledig) oplossen van storingen wordt steeds moeilijker. Er zijn vaak meerdere kleine stoorbronnen die gezamenlijk een breedbandige storing veroorzaken.
 • Heeft u een vraag aan de afdeling Toezicht, stel deze via storingsmeldingen@agentschaptelecom.nl. Als dit een vraag is die voor meer amateurs van belang is, publiceren wij de vraag en het antwoord op onze website.
 • ATV (breedband) op de 70 cm amateurband is geen goede keuze. Problemen met 433 megahertz vergunningsvrije toepassingen liggen voor de hand.
 • Klagen uw buren over storingen door uw uitzendingen? Probeer het eerst samen op te lossen.
 • ‘Thuisrepeaters’ bestaan niet. Voor een repeater is altijd een vergunning nodig
 • Muziek hoort niet thuis op amateurfrequenties.
 • Agentschap Telecom heeft in 2017 88 storingsmeldingen van zendamateurs behandeld.
 • Zendamateurs lossen steeds vaker zelf of samen met collega-amateurs storingen op.

Zendamateurs vs vergunningsvrij gebruik: wat kan, wat mag?

Recent werd Agentschap Telecom gewezen op verbindingen die zendamateurs maken met niet-zendamateurs op vergunningsvrije frequenties, 433 MHz in het bijzonder. Naar aanleiding van een gesprek hierover met een zendamateur acht de afdeling Toezicht van AT het gewenst om de spelregels op dit gebied te verhelderen:

Radiozendamateurs mogen alleen verbindingen tot stand brengen met andere radiozendamateurs (artikel 10, lid 1 onder g, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015).

Het maken van verbindingen door een radiozendamateur met een niet zendamateur is dus verboden.

Nu is een radiozendamateur ook een Nederlandse burger en mag hij ook gebruikmaken van vergunningsvrije frequenties. Dit moet dan echter wel gebeuren onder de voorwaarden die daarbij horen (Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015). Vergunningsvrij gebruik is toegestaan met bepaalde apparatuur, bijbehorend vermogen (10mW) en geen externe antenne.  Het gebruik van de amateurroepletters daarbij is niet verboden, maar welke effecten dit heeft en of het gewenst is? 

(Digi)repeater thuis

Agentschap Telecom heeft recent enkele ‘digipeaters’ in het APRS-netwerk onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over het gebruiken van een (digi)repeater op basis van de eigen amateurregistratie. Vooral het idee dat 'als je bij de zender aanwezig bent' je een repeater op een privé-call mag gebruiken blijkt door veel zendamateurs als juist te worden gezien. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is hieronder de van toepassing zijnde regelgeving uitgelegd.

Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van de registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol:

Art. 10, lid 1, onder b zegt: "Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of berichten van of voor derden is niet toegestaan."

Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn berichten van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan andere zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de eigenaar/gebruiker, maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden met een relaisstation van Agentschap Telecom. Lees meer over het aanvragen van een vergunning in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.

Het gebruik van repeaters zonder vergunning kan leiden tot een sanctie.

Wijziging in regelgeving radiozendamateurs per 1 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 wordt de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 gewijzigd. Deze regeling staan de voorwaarden waaronder radiozendamateurs frequentieruimte mogen gebruiken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Als gevolg van een internationale afspraak wordt de allocatie voor radiozendamateurs op secundaire basis in de 5 MHz frequentieband aangepast naar 5,351.5-5,366.5 MHz met maximaal 15 Watt e.i.r.p.
 • Het verbod op crossbandverbindingen voor de 4- en 6-meterband (50 en 70 MHz) wordt geschrapt.

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs. Lees de wijzigingen in het nieuwsbericht.

Overzicht toezicht op radiozendamateurs

Periode 2016 tot 14 maart 2017. Lees meer...

Verslag amateuroverleg beschikbaar

Op 13 oktober jongstleden heeft in Amersfoort een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VERON en VRZA en Agentschap Telecom. Het verslag van dit overleg is inmiddels beschikbaar en te vinden op de websites van beide verenigingen.

Tussentijdse intrekking vergunning onbemand frequentiegebruik

Lees meer...

Dialoogsessies over primair gebruik door radiozendamateurs, met name in de 70 cm band

Op 26 januari 2015 hebben de Amateurverenigingen VERON en VRZA en Agentschap Telecom  gesproken over gedeeld frequentiegebruik. Lees meer...

Naar het buitenland

Neemt u als u naar het buitenland gaat uw zendapparatuur mee? Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat? U kunt dan het best vooraf uit zoeken wat er wel en niet mag in het land van uw bestemming. Lees meer...

Bevriezingstermijn bij intrekking vergunning

Agentschap Telecom hanteert voortaan een ‘bevriezingstermijn’ van een maand wanneer een vergunning tussentijds wordt ingetrokken. Lees meer...

Gele kaart

Vanaf 1 januari 2014 kan Agentschap Telecom een gele kaart uitdelen. Dit gebeurt wanneer er overtredingen worden geconstateerd van de gebruiksbepalingen voor amateurfrequentiegebruik. De eerste gele kaart is uitgedeeld op 13 januari 2014.

Dialoogessie juni 2013

Op 24 juni 2013 sprak Agentschap Telecom tijdens een dialoogsessie met een aantal radiozendamateurs over mogelijke verbeterpunten in de dienstverlening. Lees meer...