Agentschap Telecom
Zie ook

Ontwikkelingen Radiozendamateurs

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest recente berichten voor Radiozendamateurs.

Datum laatste wijziging: 17 augustus 2017.

(Digi)repeater thuis

Agentschap Telecom heeft recent enkele ‘digipeaters’ in het APRS-netwerk onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over het gebruiken van een (digi)repeater op basis van de eigen amateurregistratie. Vooral het idee dat 'als je bij de zender aanwezig bent' je een repeater op een privé-call mag gebruiken blijkt door veel zendamateurs als juist te worden gezien. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is hieronder de van toepassing zijnde regelgeving uitgelegd.

Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van de registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol:

Art. 10, lid 1, onder b zegt: "Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of berichten van of voor derden is niet toegestaan."

Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn berichten van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan andere zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de eigenaar/gebruiker, maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden met een relaisstation van Agentschap Telecom. Lees meer over het aanvragen van een vergunning in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.

Het gebruik van repeaters zonder vergunning kan leiden tot een sanctie.

Wijziging in regelgeving radiozendamateurs per 1 april 2017

Met ingang van 1 april 2017 wordt de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 gewijzigd. Deze regeling staan de voorwaarden waaronder radiozendamateurs frequentieruimte mogen gebruiken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Als gevolg van een internationale afspraak wordt de allocatie voor radiozendamateurs op secundaire basis in de 5 MHz frequentieband aangepast naar 5,351.5-5,366.5 MHz met maximaal 15 Watt e.i.r.p.
  • Het verbod op crossbandverbindingen voor de 4- en 6-meterband (50 en 70 MHz) wordt geschrapt.

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs. Lees de wijzigingen in het nieuwsbericht.

Overzicht toezicht op radiozendamateurs

Periode 2016 tot 14 maart 2017. Lees meer...

Verslag amateuroverleg beschikbaar

Op 13 oktober jongstleden heeft in Amersfoort een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VERON en VRZA en Agentschap Telecom. Het verslag van dit overleg is inmiddels beschikbaar en te vinden op de websites van beide verenigingen.

Tussentijdse intrekking vergunning onbemand frequentiegebruik

Lees meer...

Dialoogsessies over primair gebruik door radiozendamateurs, met name in de 70 cm band

Op 26 januari 2015 hebben de Amateurverenigingen VERON en VRZA en Agentschap Telecom  gesproken over gedeeld frequentiegebruik. Lees meer...

Naar het buitenland

Neemt u als u naar het buitenland gaat uw zendapparatuur mee? Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat? U kunt dan het best vooraf uit zoeken wat er wel en niet mag in het land van uw bestemming. Lees meer...

Bevriezingstermijn bij intrekking vergunning

Agentschap Telecom hanteert voortaan een ‘bevriezingstermijn’ van een maand wanneer een vergunning tussentijds wordt ingetrokken. Lees meer...

Gele kaart

Vanaf 1 januari 2014 kan Agentschap Telecom een gele kaart uitdelen. Dit gebeurt wanneer er overtredingen worden geconstateerd van de gebruiksbepalingen voor amateurfrequentiegebruik. De eerste gele kaart is uitgedeeld op 13 januari 2014.

Dialoogessie juni 2013

Op 24 juni 2013 sprak Agentschap Telecom tijdens een dialoogsessie met een aantal radiozendamateurs over mogelijke verbeterpunten in de dienstverlening. Lees meer...