Agentschap Telecom

Zelf storingen oplossen

Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf storingen te verhelpen.

Zelf storingen oplossen

Een van de dingen die kunnen helpen een storing op te lossen, is het plaatsen van eenĀ hogere antenne. Bij het gebruik van de korte golf kan een magnetische antenne uitkomst bieden. Meer mogelijke oplossingen leest u in het document Achtergrondinformatie hinder en storing. Wellicht weet u de precieze locatie van de bron van de storing. Of u weet wie de eigenaar is van het apparaat dat de storing veroorzaakt. Misschien kunt u samen naar een oplossing zoeken? Mogelijk dat het betreffende apparaat niet voldoet aan deĀ wettelijke eisen.

Een storingsmelding doen bij Agentschap Telecom

Is het niet mogelijk om een storing zelf op te lossen? Dan kunt u een storingsmelding doen bij Agentschap Telecom. Het hangt van de situatie af of de storing oplosbaar is. De toezichthouders gaan bij klachtbehandeling uit van de wettelijke eisen die gelden voor apparatuur. Voldoet de verstorende apparatuur hieraan? Dan is er door ons helaas weinig aan de situatie te doen. Hetzelfde geldt als de apparatuur die storing ondervindt niet aan de eisen voldoet.